Denk in kansen en overvloed

De komende maanden deel ik 10 persoonlijke blogs over 10 belangrijke transformatie thema’s. Wat komt er allemaal bij kijken om van traditionele jeugdzorg naar integrale zorg voor jeugd te transformeren? Dit is het 2e verhaal – ‘Denk  in kansen en overvloed’. Het thema financiën is gespiegeld door Jurg van der Vlies, Senior accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank.

Veel leesplezier,

Fawzia Nasrullah

Blijf uit de krimp kramp

Door Fawzia Nasrullah, bestuurder Youké

“We moeten uit de krimp kramp blijven” en “laten we denken in kansen en overvloed”. Mensen die mij kennen horen mij deze zinnen, deze mantra’s, keer op keer zeggen. Ik spreek ze uit binnen onze eigen organisatie maar ook als ik met partners aan tafel zit. Dat ik ze zo vaak herhaal, heeft een reden.

Want in deze tijd van heftige bezuinigingen en een grote transformatieopdracht ligt het op de loer om in mineur te raken. Om ons te verliezen in negatieve energie, om ons onveilig te voelen en naar binnen te keren. En als je angst hebt vernauwt je brein, dan kom je in een defensieve houding en dat is het laatste wat je nodig hebt als je moet innoveren en transformeren.  Ik geloof daarom dat we drie dingen goed moeten kunnen: 1) visualiseren waar we heen willen 2) de overtuiging hebben dat het goed komt en 3) dankbaar zijn voor wat we wél hebben. Alléén dan hebben we de juiste energie, komen we in de juiste flow om echt te kunnen transformeren mét gezonde financiële situatie.

Ik merk weleens dat mensen het een heel gekke boodschap vinden, om in tijden van bezuinigingen te blijven denken in overvloed. En die gedachte wordt echt op de proef gesteld zodra het over financiën gaat. Dan wordt het spannend. Als bestuurder is het één van mijn hoofdopdrachten om de organisatie financieel gezond te houden. Daarvoor is financiële expertise binnen de organisatie uiteraard cruciaal. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om zelf diepgaande financiële kennis te hebben, daar volg ik opleidingen voor en houd ik mijn kennis up-to-date. Gelukkig hebben we ook onze controller die steeds met mij de balans zoekt tussen controle, onze bedoeling en denken in kansen. We hebben daarvoor  naar een controller gezocht die echt bij de mindset van Youké past. Samen onderzoeken we hoe we geld voor ons kunnen laten werken, ik geloof niet in oppotten maar in investeren en zet in op nieuwe vormen van waarde-uitwisseling, bijvoorbeeld in de vorm van dienstenuitruil. Kortom, we moeten natuurlijk bezuinigen, maar wel zodanig dat we niet in een kramp terecht komen.

Soms levert dit hele moeilijke dilemma’s op. Onlangs werd mij de situatie voorgelegd van een gezin met 3 kinderen. Ze hadden dringend hulp nodig. Hun oudste zoon van 7 jaar had heftige woede-aanvallen en luisterde niet meer naar zijn ouders. Hij liep regelmatig weg. Door de problemen kon hij niet meer naar school. De problemen thuis speelden al langere tijd. En zijn ouders waren wanhopig. Ze wisten niet meer hoe ze met hun zoontje moesten omgaan. Ze dachten dat hij misschien niet thuis kon blijven wonen. Wij zagen dat zo snel mogelijk specialistische begeleiding bij hen thuis nodig was. Het buurtteam van de gemeente erkende de noodzaak. Maar de indicatie was niet rond. Het zou ook nog even duren voordat de verwijzing administratief in orde was. Normaal gesproken kunnen wij dan niet starten, want de indicatie is nodig om onze hulpverlening gefinancierd te krijgen. In dit geval zijn we -met een mailtje van de buurtteambegeleider als bevestiging- toch hulp gaan bieden aan het gezin. Op deze momenten blijven we uit de krimp kramp en gaan we er vanuit dat het goedkomt. Mijn mantra’s zie ik hier in werking.

En nee, natuurlijk zijn mijn mantra’s geen kant-en-klaar recept voor financiële voorspoed. Dat zou naïef zijn om te denken. Ieder jaar is het weer spannend hoe we er financieel voorstaan, maar dat we 2017 financieel goed afsloten geeft mij de bevestiging dat dit een juiste koers is. Het blijft sturen op onzekerheden, sturen op dat Youké in deze tijd sterker wordt en de bedoeling centraal blijft staan. Kortom, ik geloof in de krachtige combinatie van gedegen financiële kennis en kunde én een positieve mindset.

Financieel beleid in de jeugdzorg: ga vaker met elkaar in gesprek

Door Jurg van der Vlies, Senior accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank

De financiële veranderingen voor de jeugdzorg zijn groot, die moet je niet onderschatten. Als accountmanager ben ik al lange tijd betrokken bij Youké, ook nog voor de fusie van Trajectum en Zandbergen. Ik durf wel te zeggen dat het voor jeugdzorgorganisaties een stuk ingewikkelder én risicovoller is geworden. Als bank zie ik dat dit echt wel een heel lastige omslag is geweest, er is veel afgekomen op de jeugdzorg en dat vraagt gezien de doelgroep om zakelijk én barmhartig leiderschap.

Als je kijkt naar financiële risico’s geldt voor iedere jeugdzorgorganisatie dat er altijd twee grote kostenposten zijn: personeel en vastgoed. Gemeenten betalen nu aan de hand van het aantal behandelingen in plaats van een vooraf goedgekeurd budget, zoals voorheen bij de provincies het geval was. Dat betekent dat je qua personeelsbeleid wel móet gaan werken met een flexibele schil. Hetzelfde geldt voor vastgoed. Er wordt meer ambulant gewerkt en vastgoed dat je niet gebruikt voor je doelstelling is vrijwel altijd een blok aan je been. Maar het vastgoed wil je ook weer niet zomaar aan iedereen verkopen, het voelt ook een beetje als het weg doen van je  tafelzilver. Samen met Youké denk ik over deze uitdagingen mee, samen kijken we naar een goede timing en nieuwe kansen.

Want ja, kansen zijn er zeker. In mijn rol als accountmanager zie ik mezelf in de eerste plaats als (financieel en strategisch) sparringpartner van de organisatie en zoek ik ook mee naar nieuwe kansen. De gesprekken met Youké zijn prettig, ik zie dat zij een brede blik hebben, zich goed kunnen verplaatsen in de stakeholders en dat ze altijd proberen zich goed voor te bereiden op de toekomst. De visie van Fawzia over denken in overvloed zet mij wel op scherp. Als bankier zit ik natuurlijk gelijk rechtop als iemand spreekt over overvloed in tijden van bezuinigingen. Dan houd ik nauwlettend in de gaten wat er wordt bedoeld, want geld is een schaars middel. Maar in de betekenis dat we vooral moeten denken in kansen en andere vormen van waarde-uitwisseling onderschrijf ik ‘denken in overvloed’ van harte!

Ik adviseer bijvoorbeeld altijd om, waar dat nuttig is, met concurrenten in gesprek te gaan. Praat met elkaar, je hoeft niet gelijk samen te werken of je geheimen te delen, maar je kunt wel van elkaar leren. Je wordt er in ieder geval nooit dommer van. De American Steel Corporation is daar een goed voorbeeld van, concurrenten die een paar keer per jaar met elkaar gingen eten en overleggen. Daar is een hele industrie uit ontstaan. Er is een periode dat je concurrent kan zijn maar wellicht is dat eindig. Je kunt wachten tot een  deel van de sector in de problemen zit maar je kunt je ook afvragen: hoe versterken we elkaar?

Mijn advies aan Youké en de jeugdsector? Zoek elkaar op, overleg met de gemeenten, met cliënten en met collega instellingen. Overtuig elkaar als stakeholders van het maken van de juiste keuzes, van de dilemma’s die er zijn en de vraagstukken die moeten worden opgelost.. Ook de bank heeft daarin, door het financieren van jeugdzorgorganisaties een hele bijzondere kans. Uiteraard is de financiële kant voor ons belangrijk, maar ook wij zijn ons er altijd van bewust dat het om kwetsbare kinderen en gezinnen gaat die geholpen moeten worden. Door samen op te trekken en de cliënt centraal te zetten, kunnen we met elkaar de samenleving een stukje beter maken.

 

 

Lees ook:

Blog | Een wereld zonder 24-uurszorg