Een eigen thuis is de eerste stap naar zelfstandigheid

Youké, RIBW en Dudok Wonen openden donderdag 3 november 2016 een woonlocatie in Hilversum waar vier jongeren onder begeleiding leren om zelfstandig te wonen. Het gaat om jongeren die niet thuis kunnen wonen en nog te onervaren zijn om helemaal zelfstandig te huren. ‘We bieden ze een kamer, begeleiding én toekomstperspectief. Want met een stabiele en veilige woonsituatie ben je beter in staat om een opleiding te volgen, stage te lopen of te starten in je eerste baan. Een eigen thuis is de eerste stap naar zelfstandigheid’, laat Henri Gritter van Youké weten.

 ‘Tijdens hun verblijf van maximaal negen maanden werken de jongeren onder begeleiding van Youké in samenwerking met de RIBW aan hun persoonlijke doelen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met financiën of een gezonde leefstijl. Het is de bedoeling dat de jongeren vervolgens doorstromen naar een zelfstandige woonplek’, legt Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen uit.

Youké is een jeugdhulporganisatie voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Twee jaar geleden zochten Dudok Wonen en Youké voor het eerst de samenwerking op met een woonlocatie voor jongeren in Bussum. ‘Hier hebben we goede ervaringen opgedaan. Het voorziet in een behoefte. Een paar kwetsbare jongeren kunnen op een kleinschalige manier een stap naar de toekomst maken’ vertelt Henri Gritter. ‘Wij vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om op zichzelf te gaan wonen. Ook als ze daarbij in eerste instantie een steuntje in de rug nodig hebben’, licht Harro Zanting toe. ‘Het is mooi dat we samen met Youké en de RIBW nu een tweede woonlocatie in Hilversum voor deze jongeren hebben kunnen realiseren.’