73% minder uithuisplaatsingen dankzij samenwerking met informele mentor

Youké opende donderdag 22 september een kleinere locatie in Amersfoort voor tijdelijke uithuisplaatsing. De organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp was hier al gevestigd en gaat terug van 18 naar 7 bedden voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dankzij een methodiek waarbij het informele netwerk van jongeren deelneemt in het behandelteam is het mogelijk om minder vaak tot residentiële jeugdhulp over te gaan. Het aantal jongeren vanaf 12 jaar dat wél thuis of in het netwerk kan blijven wonen gestegen is met 73 procent. Het betreft jongeren die door wijkteams worden aangemeld voor een uithuisplaatsing op een locatie van Youké (dit is exclusief pleegzorg). Als residentiële zorg toch moet worden ingezet is de gemiddelde hulpduur teruggebracht van ruim 7 maanden in 2013 naar 46 dagen in 2015. Doel van de hulp is dat jongeren die voorheen uit huis geplaatst werden, dicht bij huis en met steun van het eigen netwerk geholpen worden. De hulp wordt integraal vormgegeven door een team waarin diverse sectoren vertegenwoordigd zijn.

 

Een uithuisplaatsing is zeer ingrijpend voor de jongere en het gezin. Vaak voelen jongeren door de uithuisplaatsing dat zij “de schuld krijgen”, terwijl relaties in een gezin over en weer moeizaam verlopen. Dit bemoeilijkt de samenwerking en motivatie van de jongere. Na een opname weer thuis gaan wonen is erg ingewikkeld. In de nieuwe werkwijze om uithuisplaatsing te voorkomen gaat Youké met de jongere op zoek naar een informele mentor: “JIM” (Jouw Informele Mentor). Deze JIM wordt door de jongere zelf gekozen en gevraagd deel te nemen in het behandelteam. De kennis over het gezin bij deze persoon wordt gebruikt om een goed plan te maken. De vraag wat op dat moment de beste oplossing voor de problemen is staat centraal. Vaak resulteert dit erin dat een uithuisplaatsing binnen Jeugd en Opvoedhulp voorkomen kan worden. Gezinnen, jongeren en de JIM kiezen vaker voor een logeerpartij in het netwerk. De jongere is meer gemotiveerd bezig met de hulpverlening omdat hij/zij zich beter gehoord en ondersteund voelt door de aanwezigheid van de JIM. Bij “InVerbinding” aan de Galvanistraat werken specialisten vanuit verschillende sectoren in één team samen met de jongere, het gezin en de JIM. Indien nodig kan verslavingszorg, zorg voor verstandelijk beperkten of psychiatrische zorg worden ingezet. De hulpverleners komen bij de gezinnen thuis. Als er toch een uithuisplaatsing nodig is, kan dat tijdelijk bij Youké. De JIM en het gezin blijven tijdens opname nauw betrokken, zodat de opname niet langer duurt dan nodig. Doordat met deze werkwijze minder opnames plaatsvinden en opnames korter duren, heeft Youké het aantal bedden gereduceerd van 18 in 2014, naar 7 bedden in 2016.

Maurits Struik, (Teamleider/Relatie- en gezinstherapeut/Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) vertelt meer over de methodiek JIM
Maurits Struik, (Teamleider/Relatie- en gezinstherapeut/Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) vertelt meer over de methodiek JIM

 

Over InVerbinding
InVerbinding bestaat uit een intersectoraal team wat bij gezinnen thuis werkt. Hulpverleners uit de Jeugd en Opvoedhulp, zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingen (LVB), GGZ en verslavingszorg werken samen. Reinaerde, Amerpoort, Victas, Altrecht, GGZ centraal, Propersona, Jellinek en Youké zijn hierbij betrokken. Samen met het gezin, de jongere en JIM wordt een behandelplan gemaakt waarin vastgesteld wordt welke zorg nodig is. Per gezin wordt op maat gekeken welke hulpverleners nodig zijn. Naast het thuis werkende team, is er een team wat zorg draagt voor de behandeling van de opgenomen jongeren. Beide teams en zijn gevestigd in het pand aan de Galvanistraat zodat er nauwe samenwerking plaatsvindt.

Youké is een jeugdhulpinstelling die specialistische hulp biedt aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De hulpvraag van het kind, de jongere of de ouders staat centraal: samen met hen wordt bepaalt welke hulp het beste past. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van het kind, de ouders en het eigen netwerk.

 

nieuwe-locatie-youke-in-amersfoort-galvanistraat-de-laan
Youké aan de Galvanistraat houdt de Scheltemalaan in ere en noemt de nieuwe locatie ‘De Laan’