Het 200 Banenplan

De afgelopen drie jaar deed Youké in de regio Gooi en Vechtstreek  mee met het 200 Banenplan. Het resultaat? Samen met andere Jeugd- en Opvoedhulp organisaties zijn ruim 235 Noord-Hollandse jongeren gaan werken of aan een opleiding begonnen.  Door een traject op maat aan te bieden, dat is aangesloten op de individuele wensen en mogelijkheden van de jongeren. In de regio Gooi &Vechtstreek hebben 37 jongeren hun traject succesvol beëindigd. 26 jongeren zijn gaan werken, 6 volgen weer een mbo-opleiding en 5 jongeren volgen arbeidsmatige dagbesteding.  Een prestatie om trots op te zijn!

Hoe werkt het?

De aanpak was zo succesvol door de één op één begeleiding van jongeren door trajectbegeleiders vanuit jeugdhulp. De trajectbegeleiders van Youké hebben ruime ervaring als hulpverlener en zijn bekend met de problematiek van de doelgroep. De begeleider heeft meerdere jongeren onder haar/zijn hoede met wie hij volgens de ‘één op één systematiek’ werkt. Na de aanmelding wordt samen met de jongere gekeken naar zijn/haar competenties en wensen. De volgende stap is het zoeken naar een geschikte werkplek of opleiding. Als het nodig is met hulp en steun van de trajectbegeleider. Tijdens het traject wordt steeds gekeken wat er nodig is om aan het werk te gaan en te blijven. De begeleider geeft de werkgever bijvoorbeeld voorlichting. Hierin wordt uitgelegd wat het betekent als een jongere bij hem komt werken. Tijdens het traject is er regelmatig contact tussen de werkgever/opleider, jongere en trajectbegeleider. De één op één aanpak maakt het mogelijk om maatwerk te leveren, waardoor de jongeren op de best mogelijke plek terecht komen.

Uit de praktijk

Demi werkt nu in de keuken en wil nooit meer iets anders
Demi (18) ging niet naar school en was behoorlijk gedemotiveerd om ook maar iets te doen. Hele dagen bracht ze in bed door of op straat met slechte vrienden. Toen ze in contact kwam met het 200 Banenplan had ze er eigenlijk niet zo’n zin in: “Ik dacht dat alles vanzelf wel weer goed zou komen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet er keihard voor werken.”

Inmiddels gaat het heel goed met Demi. Ze loopt fulltime stage in een Frans restaurant, waar ze als allrounder de hele keuken aankan: “Ik herken mezelf soms echt niet meer terug. Zo gemotiveerd ben ik nog nooit geweest. En dat allemaal dankzij mijn trajectbegeleider.” Demi wil haar volgende opleiding niet in twee, maar in één jaar volgen: “Ik wil zo snel mogelijk naar Parijs om daar in verschillende keukens te werken. Ik wil niets anders meer!”

Eindrapportage 200 Banenplan