Samenwerking verbeteren

Op 31 januari heeft een Inspiratiedag over jeugdpreventie plaatsgevonden in Podium de Vorstin in Hilversum. Meer dan 250 enthousiaste professionals uit de regio hebben op uitnodiging van Versa Welzijn, GGD Gooi en Vechtstreek, Leger des Heils, Youké en Unita gesproken over dit belangrijke thema.

 

Rinelle van den Top (GGD Gooi en Vechtstreek),  één van de organisatoren: “Er wordt vaak gezegd ‘It takes a village to raise a child’. Het is belangrijk dat kinderen, ouders, buurtbewoners, gemeenten, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien. Met de inspiratiedag zetten we jeugdpreventie steviger op de kaart en stimuleren we de onderlinge samenwerking.”

Workshops

Tijdens de Inspiratiedag hebben de deelnemers zich via workshops verdiept in allerlei facetten van jeugdpreventie. Ook zijn er centraal presentaties gehouden met het ervaringsverhaal van jongere Sanne als hoogtepunt. “Bijzonder dat Sanne de moed heeft gehad om haar verhaal met zo’n grote zaal te delen. Ze heeft ons een spiegel voorgehouden en mij weer extra laten beseffen waarvoor we het allemaal doen”, aldus Yvonne Kok (Youké) medeorganisator.

 

Regio Gooi en Vechtstreek heeft het stokje overgenomen om de volgende Inspiratiedag te organiseren. Gezien de grote opkomst is daar duidelijk behoefte aan.