InVerbinding nu ook succesvol voor 12-

Hulp uit het eigen netwerk is voor gezinnen met jonge kinderen met complexe problematiek een beter alternatief dan uithuisplaatsing. Door in een vroeg stadium iemand uit het eigen netwerk, die ouders en kind vertrouwen, te koppelen aan professionals kan uithuisplaatsing worden voorkomen. Deze conclusie komt uit een recente pilot. Uit de pilot blijkt ook dat je met deze interventie escalatie van problemen in de toekomst kunt voorkomen of verminderen.

Wat is InVerbinding?
InVerbinding is een integrale aanpak voor gezinnen met complexe problematiek en een uitgebreide hulpgeschiedenis. Het doel is uithuisplaatsing voorkomen en gezinnen duurzaam te ondersteunen door de inzet van een informele mentor uit het eigen netwerk. De zelfgekozen JIM (Jouw/jullie Ingebrachte Mentor) heeft een centrale rol in de hulpverlening. De JIM is vaak iemand uit de naaste omgeving die samen met een juiste mix van professionele expertise het gezin helpt.

Onderzoek
Gedurende een jaar is tijdens een pilot met jonge kinderen (onder de twaalf jaar) onderzocht of de succesvolle methodiek InVerbinding ook in hun situatie toegevoegde waarde heeft. Deze interventie werd tot nu toe alleen ingezet bij jongeren vanaf 12 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in co-creatie met de zorgorganisaties Reinaerde, ProPersona, Youké en het landelijk kennisinstituut NJI. Belangrijkste onderzoeksvraag was of de interventie ook geschikt is voor gezinnen met kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar. Uit het onderzoek blijkt dat InVerbinding goede resultaten oplevert voor deze gezinnen met jonge kinderen.

Conclusies

  • De methodiek InVerbinding 12+ is goed toepasbaar op de jongere doelgroep zonder grote aanpassingen
  • Uithuisplaatsing is in 19 van de 20 casussen voorkomen
  • Bij InVerbinding 12- is de JIM vaker verbonden aan de ouder dan aan het kind
  • Het jonge kind kiest vaak de eigen ouder(s) of grootouder(s) als JIM
  • InVerbinding 12- is meer dan 12+ gericht op opvoedvraagstukken die binnen het gezin liggen
  • De doelgroep van InVerbinding 12- is breder dan gezinnen met dreigende uithuisplaatsing. De interventie werkt goed voor gezinnen met een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis en complexe problematiek. Uithuisplaatsing is vaak niet acuut, maar dreigt in verdere (of soms nabije) toekomst en dit kan hierdoor veelal worden voorkomen
  • Er zijn meerdere interventies beschikbaar voor het jonge kind met complexe problematiek. Dat aanbod bestaat uit: Veilig Vooruit, Gezinsdagbehandeling, FACT-jeugd en InVerbinding 12-. Het vraagt een goede analyse om de juiste interventie bij de problematiek te kiezen. InVerbinding is een laagdrempelige vorm voor kind en gezin en heeft een duurzaam karakter door actieve betrokkenheid van het netwerk.

Aanbevelingen

  • Voeg de teams InVerbinding 12+ en 12- samen. In dit team is zowel expertise voor het jongere als het oudere kind en hun ouders aanwezig
  • Vorm de teams InVerbinding in de regio’s, omdat samenwerken met lokale partners een belangrijke toegevoegde waarde heeft
  • Beperk de administratieve last door het vormgeven van hoofd- en onderaannemerschap. Jeugd- en Opvoedhulp is hoofdaannemer en de andere partijen bieden hulp op maat aan.