Meer kans op een blijvende oplossing door InVerbinding

De 14-jarige Eva, jongste dochter van Peter en Carola, gaat niet meer naar school, is brutaal thuis en houdt zich niet aan de afspraken. Ze lijkt ‘verkeerde vrienden’ te hebben, met wie ze veel blowt en op straat rondhangt. De medewerker van Veilig Thuis is bang dat een uithuisplaatsing de enige oplossing is, want eerdere hulp was niet genoeg. De vraag aan mijn team is of InVerbinding een dreigende uithuisplaatsing kan afwenden.

Een dreigende uithuisplaatsing is een criterium voor de inzet van onze interventie InVerbinding (pdf). Zeker als er ‘een multi’ is aan problemen. InVerbinding werkt met een multidisciplinair team dat jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, verslavingszorg en zorg voor lvb’ers combineert. Het is een initiatief van Amerpoort, Reinaerde, Altrecht, Pro persona, Youké, Victas en Jellinek.

Wij komen in actie op het moment dat de crisis groot is. Zoals in het gezin van Eva. Hier zijn al vele vormen van hulpverlening geprobeerd. Ook intensieve thuisbegeleiding leidde niet tot blijvende oplossingen.

Jouw Ingebrachte Mentor

Eva en haar ouders willen wel iets meer horen over InVerbinding. Ik leg uit dat we met ‘JIM’ werken, Jouw Ingebrachte Mentor. Dat is een betrouwbare volwassene uit het netwerk van het gezin die opkomt voor het kind. Eva weet meteen wie zij wil als JIM, maar denkt dat haar ouders daar nooit mee zullen instemmen. Tante Cris, die ruzie heeft met haar ouders en niet meer op verjaardagen mag komen. Als Eva echt mag kiezen, wordt het tante Cris.

Over de problemen en de crisis in het gezin hebben we tijdens de eerste ontmoeting met Eva en haar ouders met geen woord gesproken. Want daarover praten schept de verwachting dat de hulpverlening die problemen gaat oplossen. En dat is niet altijd realistisch. Als het gezin zijn problemen zelf oplost, samen met het netwerk, is het krachtiger. Wel stelden we veiligheidsvragen, omdat de conflicten hoog waren opgelopen. ‘Hoe houden jullie het nog veilig dit weekend? Wie kunnen jullie bellen als het misgaat? Kan Eva tijdelijk bij iemand logeren als dat nodig is?’

Weer contact

Het had wel wat voeten in de aarde voordat de ouders van Eva accepteerden dat tante Cris ging meedenken over oplossingen voor de problemen met hun dochter. Maar in nood gingen ze het aan, ondanks de conflicten in het verleden tussen Cris en haar zus Carola. Cris begreep de problemen en de moeilijke positie van Eva in het gezin. En Cris wist ook welke rol de langdurige ziekte van Carola had gespeeld. Maar ze zag ook dat het gedrag van Eva wel heel problematisch was geworden. Zij kon Eva aanspreken op een manier die Eva van niemand anders accepteerde. Natuurlijk was het moeilijk om te stoppen met blowen en te breken met haar vriendenkring. Maar Cris kon advies geven over mogelijke oplossingen zoals niemand anders dat kon of nog mocht doen.

Cris kreeg gedurende het hulpverlenende traject steun van een ambulant begeleider, maar ook het vertrouwen van het InVerbinding-team. Een systeemtherapeut begeleidde de gesprekken in het gezin. Jellinek gaf advies over cannabisgebruik, aan Eva maar ook aan ouders. En Eva’s moeder legde weer contact met de rest van haar familie.

Inmiddels is de hulpverlening afgesloten, maar Cris blijft. Ook ‘s avonds, ook in de weekenden, en ook tijdens de komende jaren. Is de verbetering in het gezin nu voor lange duur geborgd? Ik denk het wel. Wat denk jij?