Kinderen uit de knel

Uit elkaar gaan is pijnlijk, voor u en voor uw kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen er veel minder last van hebben, als hun ouders geen ruzie meer maken en samenwerken. U bent verstrikt geraakt in langdurige conflicten over zaken als de zorg voor de kinderen, financiën en wonen. U wilt verbetering en bent allebei bereid om daar aan te werken. Bij het programma ‘Kinderen uit de knel’ werkt u in de oudergroep samen met andere ouders aan oplossingen zonder ruzie te maken. U helpt, coacht, confronteert en inspireert elkaar. In de kindergroep vinden de kinderen veel herkenning. Ze geven elkaar tips en maken elkaar sterker.

Doel van dit programma is minder strijd en meer oplossingen. Denkt u dat dit programma bij u past? Meld u aan, bij voldoende aanmeldingen start de groep in  september 2016.

Heeft u vragen? Voor advies, informatie en aanmelding kunt u ook terecht bij START.
Telefoon: 088 170 5000
E-mail: start@youke.nl
Wilt u meer weten over het programma? Kijk dan op kinderenuitdeknel.nl