Landelijk bezoek bij Integraal Kind en Expertise Centrum Dorrestein in Amersfoort

Op 23 juni hebben 40 wethouders en bestuurders vanuit onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg op onze IKEC locatie in Amersfoort, zich gebogen over de vraag: een sluitend, integraal en inclusief netwerk voor jonge kinderen: wat vraagt dat aan bestuurskracht van veldpartijen en gemeente? Na toelichting door Fawzia Nasrullah op de Youké visie hierop, gaven Pim Spijker (Speciaal basisonderwijs Kingmaschool Jonge Risico Kind), Femke Wink (jeugdzorg Youké), Lisanne van Dijk (kinderopvang Bzzzonder),  toelichting hoe je vanuit de praktijk een IKEC kan opbouwen en welke dilemma’s er op bestuurlijk niveau dan spelen: met name de diverse potten van financiering en dus ook van beschikken, wordt als drempel en kosten verhogend ervaren. Vanuit Amsterdam werd door Marja Rehwinkel het expertise netwerk toegelicht – een heel andere wijze van ondersteunen, maar met hetzelfde doel: Vroegtijdig behandelen van problemen, want dit voorkomt vastlopen op latere leeftijd.  Het debat dat volgde werd geleid door Rutger Hageraats (Nji). Steeds vaker wordt zorg ingebed in het onderwijs en kinderopvang en wordt er gezocht naar inclusiviteit. Maar dit vraagt van bestuurders ‘enige mate van burgerlijke ongehoorzaamheid’ om zelf beleidsruimte te nemen en uitvoeringsruimte te geven aan de praktijk. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Kopgroep bestuurders jeugdhulp Inclusieve Kindcentra en de Associatie voor Jeugd. IKEC werd gezien als een mooi landelijk voorbeeld.