Youké verkrijgt NIKA licentie

Per 1 september 2022 heeft Youké de NIKA licentie verkregen en mag NIKA trajecten uitvoeren, met zowel NIKA en NIKA-ouderbegeleiding.

Hier zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

NIKA - Positieve ervaringen opdoen

NIKA is bedoeld voor kinderen en jongeren t/m 12 jaar. Tijdens NIKA leert de ouder/opvoeder om het opvoedgedrag zo aan te passen dat hun kind positieve hechtingservaringen kan opdoen. Zij krijgen heldere uitleg over wat hechting is en welke invloed zijzelf kunnen hebben op de hechting van het kind. Door middel van video feedback gaan zij zien welk opvoedgedrag een kind beangstigt of in de war brengt en hoe ze sensitief op het kind kunt reageren. Door samen te oefenen krijgt het kind meer vertrouwen in zichzelf en in hen als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met het kind verbeteren.