Pilot "Kinderen met een plus" gestart

Youké is samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Kinderopvang SKDD een pilot gestart voor jonge kinderen die extra zorg nodig hebben.

Deze pilot “Kinderen met een Plus” heeft als doel dat kinderen binnen hun eigen groep op de kinderopvang of op een gespecialiseerde groep binnen de gemeente de benodigde extra zorg krijgen. Veel kinderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  gaan naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal. De professionals die daar werken geven de kinderen de aandacht en liefde die ze nodig hebben. Soms is dat echter niet genoeg en is er voor een kind meer zorg nodig. Deze kinderen gaan nu vaak naar gespecialiseerde kinderopvangplekken in Amersfoort of Veenendaal waar ze ondersteuning, begeleiding of behandeling krijgen. Een lange reis voor jonge kinderen, terwijl  er wordt gestreefd naar hulp zo dichtbij mogelijk.

Expertise in huis

Ook geven kinderdagcentra en peuterspeelzalen aan dat zij niet altijd de juiste expertise in huis hebben om kinderen die net iets meer nodig hebben te ondersteunen. Dat speelt vooral als er enerzijds meer nodig is dan een normale groep kan bieden, maar anderzijds gespecialiseerde opvang elders een te zwaar middel is. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft geluisterd naar deze signalen en samen met de kinderopvangorganisaties en Youké is  de pilot “Kinderen met een Plus” gestart. De doelstelling is dat per 1 februari 2018 binnen alle reguliere VVE-groepen (VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie) op de peuterspeelzalen en kinderdagopvang meer expertise en kennis aanwezig is. Een medewerker van Youké  gaat haar expertise en kennis delen met de pedagogisch medewerkers van de VVE-groepen. Zij kan op oproep meekijken en adviseren over hoe om te gaan met kinderen die niet goed meekomen. Zij kan ook meedenken als ouders of medewerkers zich zorgen maken over een kind. Daarnaast investeren Youké, de gemeente en SKDD in een locatie binnen de gemeentegrenzen voor kinderen die een gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Zij hoeven dan niet naar Veenendaal of Amersfoort, maar krijgen een speciale plek binnen een reguliere groep. Op deze manier kunnen we gezamenlijk kinderen die wat meer nodig hebben, dichtbij helpen.