Première stand-up theater JIM succes

Tijdens een indrukwekkende theatervoorstelling ondervonden ruim 70 professionals in de zorg voor jeugd aan den lijve de kracht van de methodiek JIM. Oftewel Jouw Ingebrachte Mentor. De voorstelling vond dinsdag 22 maart 2016 plaats in de Cultuurfabriek in Veenendaal. JIM is een methode waarbij een jongere zelf een mentor uit zijn omgeving kiest om te helpen bij conflicten thuis om uithuisplaatsing te voorkomen. Dit kan een vertrouwde oom, zus, tante of buur zijn. De mentor helpt in het doorbreken van aanhoudende conflicten en is vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals. Het initiatief voor het theaterstuk komt van een vader die zelf het effect van het werken met een JIM heeft ervaren.

Transitie

Sinds de transitie Jeugdzorg wordt geregeld over de transformatie en kanteling gesproken; het inzetten van de eigen kracht van de jongere en het netwerk meer activeren. Tijdens de theatervoorstelling hebben de partners van InVerbinding concreet gemaakt wat dit écht betekent in het werk van de zorgprofessional. 15 toeschouwers kwamen het podium op en werden deelnemer van de voorstelling. Confronterend want dit vraagt om een heel andere rol van de professional. “Willen we als hulpverleners echt samenwerken met het eigen netwerk van een jongere, zal vooral de attitude van de hulpverlener moeten veranderen. Het gaat dan om anders samenwerken met elkaar, vanuit gelijkwaardigheid in doen en laten. Heel mooi dat het publiek dit juist ook zo is opgevallen in het theaterstuk. ‘’ aldus Suzanne de Ruig, teamleider InVerbinding bij Youké na afloop.

Vader als initiatiefnemer

Het initiatief voor het theaterstuk komt van een vader die enthousiast is over het werken met een JIM.

 

“Mijn 15-jarige zoon Lars heeft mede door de scheiding en daarbij komende problemen een verkeerde afslag in zijn leven genomen, met een kortdurende uithuisplaatsing als gevolg. Daar waar de reguliere zorg gefaald heeft, lukte het mijn zoon om samen met zijn eigen mentor, het hele gezin en team InVerbinding de benodigde ommezwaai in zijn leven te maken.“ 

Vervolgvoorstellingen

Als gevolg van de grote interesse is besloten om 2 vervolgvoorstellingen te organiseren voor professionals in de zorg voor jeugd.

Wilt u op de hoogte blijven van de voorstellingen? Laat dan hier uw gegevens achter.

Partners InVerbinding

 

De JIM methodiek wordt gezamenlijk aangeboden door de partners van InVerbinding; in de FoodValley zijn dit Reinaerde, Pro Persona, Victas en Youké.

Het is een intersectorale samenwerking tussen specialisten rond licht verstandelijke beperkingen (LVB), GGZ, Jeugd- en opvoedhulp en verslavingszorg.
Meer over de JIM methodiek;  www.jimwerkt.nl