Samenwerking Youké en SBO de Stuifheuvel

In 2013 startte Youké vanuit Bethanie Soesterberg een pilot met vier kinderen van SBO de Stuifheuvel in Zeist. In deze pilot werd gekeken hoe jonge kinderen met een speciale hulpvraag ondersteuning op hun eigen basisschool konden krijgen. In de afgelopen jaren is dit initiatief doorontwikkeld tot een volwaardig onderwijs-zorgarrangement met een pedagogisch medewerker en een leerkracht in de klas. In de samenwerkingsovereenkomst, getekend op 30 mei 2017, wordt beschreven hoe de Stuifheuvel en Youké streven naar een dekkend aanbod in de eigen omgeving, passend bij de ontwikkeling van het kind waarbij de doorlopende leerlijn centraal staat.

De Stuifheuvel heeft als doel om aan de onderwijsbehoeften van het jonge kind en aan de ondersteuningsbehoefte van het gezin te voldoen Dit kan door middel van een plaatsing binnen het SBO in combinatie met het zorgaanbod vanuit Youké. Het onderwijs-zorgarrangement is bestemd voor risico kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar, die zowel speciaal basisonderwijs als dagbehandeling nodig hebben.

Het betreft kinderen met een onderwijszorgbehoefte als gevolg van een ontwikkelingsachterstand en / of problematiek en ondersteuningsvragen binnen de gezinssituatie. De onderwijszorgbehoeften doen zich veelvuldig en op meerdere levensterreinen voor en vragen een specifieke ondersteuning welke niet binnen de basisondersteuning van de school geboden kan worden. Het kind opvangen binnen het reguliere onderwijs en de schoolse situatie is het uitgangspunt van dit arrangement.