Op schoolreisje door het onderwijs

Op 10 oktober hebben PACT voor kindcentra, Youké en Ska Kinderopvang rond de 50 professionals uit het werkveld meegenomen langs een aantal praktijkvoorbeelden in Amersfoort. Stipt om 9.00 uur vertrok de bus uit Zeist. Na een korte rit en instructie in de bus ging iedereen, verdeeld in drie groepen uiteen om verschillende presentaties bij te wonen.

Centraal gedurende de hele dag stond het integraal, intersectoraal samenwerken. Hoe kunnen professionals vanuit verschillende  werkvelden elkaar goed vinden? Wat is daarvoor nodig vanuit de gemeente? Welke rol heeft het samenwerkingsverband hierbij? Het was geen toeval dat de tour naar Amersfoort ging. De gemeente stimuleert al sinds 2014 d.m.v. een beschikkingsvrije subsidie, de versterking van de basisvoorzieningen (KDV, BSO, Onderwijs).  Het uitgangspunt van alle zorg is altijd zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk met één aanspreekpunt voor kind en ouders.  De succesfactoren die hier aan ten grondslag liggen zijn: dromen, durven, denken en samendoen.

Na verschillende workshops op het Kindcentrum de Krakeling (waar binnen een reguliere opvang met de zorg geïntegreerd wordt samengewerkt) en OBS de Zevensprong vertrok de bus weer naar Zeist. In de bus werden ervaringen uitgewisseld over de belevingen van de ochtend en zo te horen zat de stemming er goed in.

In Zeist aangekomen ging de tour door op de Van Leersumschool, waar aandacht was voor de OZA (Onderwijszorg arrangement) klassen. Zowel voor de kleuterklassen, als de middenbouw. De OZA middenbouw is één van de eerste twee groepen in Nederland voor deze leeftijdscategorie. Hier kunnen kinderen terecht welke binnen het regulier onderwijs (herhaaldelijk) zijn vastgelopen. Om deze kinderen weer tot leren en het uiten van wat ze geleerd hebben te kunnen krijgen is vertrouwen nodig. Dit wordt opgebouwd door belonen en een kind laten voelen dat het mag zijn. Een OZA kan niet bestaan zonder de ouders, dus ook hier wordt naar het hele systeem rondom het kind gekeken.

Het programma was strak gepland en de vaart zat er lekker in met presentaties van 30 minuten. De lunch was dan ook een uitgelezen kans om nader kennis te maken, vragen te stellen die eerder waren blijven liggen en de verbinding op te zoeken. Na de lunch was het tijd voor de masterclass over de meetbare en merkbare effecten van preventieve zorg in onderwijs en opvang. Dit voorbeeld kwam uit de Nijmeegse praktijk. Vaak zijn er bij jonge kinderen al indicaties dat zij speciaal onderwijs nodig hebben. Door op jonge leeftijd te investeren in het kind en ze de juiste middelen aan te reiken kan specialistische hulp in het verdere leven beperkt of zelf voorkomen worden. Op basisschool het Talent, wordt gewerkt werkt met een ‘inlcusie pedagoog’ ( cq jeugdhulp medewerker) in het team. Op deze school wordt de hulp  sneller opgeschaald maar in zijn totaliteit minder. Ook de doorverwijzing naar de tweedelijns hulp is een stuk minder. Kortom het levert geld op als er preventief een keuze gemaakt durft te worden en aan de voorkant wordt geïnvesteerd.

Deelnemer Kobi Wanningen – Spelenderwijs Utrecht: ‘Inspirerend en bevestiging van de lijn vanuit Spelenderwijs met de ketenpartners voort te zetten. Wat in Amersfoort kan, kan/moet in Utrecht ook.’