Uitslag Cedeo onderzoek Youkademy

Cedeo heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten en medewerkers van Youké in het kader van een driejaarlijkse audit. Youkademy is een zelfstandig onderdeel van Youké en ondersteunt individuele professionals bij deskundigheidsbevordering rond opgroeien en opvoeden. Youkademy biedt trainingen, coaching, begeleide intervisie en supervisie.

Cedeo stelde vragen over het opleidingsprogramma voor professionals van de Youkademy. Voor een positief resultaat was tenminste een 80% score nodig op “tevreden” of “zeer tevreden”. We zijn geslaagd! Want het is zelfs 90% geworden. Zeer tevreden waren medewerkers over het cursusaanbod, de link tussen theorie en praktijk, de afwisselende werkvormen en de trainers. Zij bepalen door hun enthousiasme en deskundigheid het succes van een training.

Bekijk hier het trainingsprogramma van Youkademy door te klikken op ‘professionals’.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Youkademy, contactpersoon Karin Philips,  06 57 55 03 17 of mail naar youkademy@youke.nl.

Youkademy logo