Youké geeft ASS trainingen aan wijkteams Eemland

Dit jaar geeft Youké een training over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) aan medewerkers van wijkteams van gemeentes in de regio Eemland. De training wordt 5 keer aangeboden. De wijkteams krijgen theoretische kennis over ASS, aan de hand van laatste inzichten. Natuurlijk komt informatieverwerking bij een ASS aan de orde. In de training wordt vooral de nadruk gelegd op het maken van een goede analyse van het gedrag van een kind, op basis van opgedane kennis.  Ook worden praktische adviezen gegeven en handvaten over hoe wijkteam-medewerkers de ouders kunnen ondersteunen bij het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij hun (jonge) kind Deze training heeft een accreditatie van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).