Pleegouderraad

Vanuit de pleegouderraad een update met een aantal activiteiten waar wij mee bezig zijn: Eind 2015 hebben wij als Pleegouderraad een brief naar de gemeenteraden in de Youké regio’s gezonden, met vragen die er bij pleegouders leven na de wijzigingen in de jeugdzorg.

Daar zijn de nodige gesprekken uit voortgekomen. Op die manier proberen wij bij gemeenten (extra) aandacht voor pleegouders en –kinderen te krijgen.  Daarnaast hebben wij meegedacht met de omschrijving van de taken van de pleegzorgbegeleider. Ook hebben we als Pleegouderraad gekeken naar een goede manier om contact te krijgen met pleegouders. Tenslotte is de vinger aan de pols gehouden van het eerste jaar van Youké. Binnenkort volgt de “P-toets”, die tevredenheid van pleegouders meet,  met daarin ook een aantal vragen van de Pleegouderraad.

Graag horen wij wat onze achterban, de pleegouders, bezig houdt. Wij kunnen zorgen en kansen bundelen en hebben vaak een ingang op de juiste plaats. Heb je vragen aan de Pleegouderraad of wil je meer weten over een specifiek onderwerp, mail dan naar por@youke.nl.