Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals
Wanneer
In overleg en op maat
Waar
Eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 109,- per uur
Registratiepunten
1 uur (begeleide) intervisie of supervisie staat gelijk aan 1 registratiepunt
Contact
youkademy@youke.nl

Deel deze training:

Reflectie

Systematisch met collega’s reflecteren is voor elke professional belangrijk. Door reflectie krijgt de professional zicht in de eigen rol, het eigen gedrag, de eigen stijl van werken en het effect daarvan. Het gaat bij reflectie om drie niveaus:  verbeteren van het methodisch technisch handelen (is mijn handelen effectief en efficiënt?), versterking van de persoonlijke component (wie ben ik als werker,  is mijn handelen echt, waarachtig?) en een normatief element (is mijn handelen ethisch verantwoord?)

In het kader van de beroepsregistratie is het van belang –zelfs verplicht- dat alle uitvoerende Jeugd en Gezinsprofessionals structureel aan reflectie werken. Door reflectie krijgt de professional zicht op de eigen rol, het eigen gedrag, de eigen stijl van werken en het effect daarvan. Dit kan door middel van het volgen van supervisie en/ of inzetten van (begeleide) intervisie.

Begeleide intervisie

Het doel van intervisie is om  te groeien als professional door zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken, en het verkrijgen van inzicht in opvattingen en overtuigingen  die in het werk (vaak onbewust) een rol spelen.

Intervisie is een groepsgewijze reflectievorm waarbij een groep professionals een bepaalde periode een reflectiegroep vormt, om te leren van elkaar. Binnen intervisie brengen deelnemers beurtelings een actuele ervaring in door middel van het stellen van een leervraag. Onderling wordt hulp geboden door het stellen van verhelderingsvragen met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisie kan (tijdelijk) worden begeleid (door een LVSC begeleider) om een effectief leerproces te creëren. Hierna kan het eventueel zelfstandig vorm worden gegeven.

Supervisie

Supervisie is een didactische methodiek, gericht op het (beter) leren uitvoeren van professioneel werk.  Supervisie wordt begeleid door een supervisor, iemand die in een andere verhouding staat tot degene die wordt begeleid. De supervisor begeleidt het leren van de professional door condities te scheppen die de mogelijkheid geven om het leren zo groot mogelijk te maken. Het doel van supervisie is dus om het persoonlijk functioneren van de beroepskracht te verbeteren. Supervisie kan individueel gegeven worden maar ook binnen een groep (max. 3 personen). De supervisor is specifiek opgeleid om supervisie te geven en is geregistreerd bij de landelijke vereniging van supervisoren en coaches (LVSC).

Registratiepunten

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Deze reflectie kan plaats vinden binnen o.a. (begeleide) intervisie en supervisie.  Een reflectievorm van een uur staat gelijk met 1 registratiepunt.

Als jeugd- en gezinsprofessional moet je in je portfolio kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd. Bij elke reflectievorm die je opneemt in je portfolio moet je aangeven op welke manier de drie dimensies van reflectie aan bod zijn gekomen tijdens de reflectiebijeenkomsten. Als intervisiebijeenkomsten worden begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC dan vervalt die laatste eis. De begeleider (supervisor) bewaakt dat de intervisie volgens de richtlijnen gehouden wordt. Dit levert een hogere kwaliteit op van de intervisie en de drie dimensies hoef je dan niet in te vullen. Wel moet je een ondertekende verklaring van je supervisor uploaden.

Supervisie door een LVSC-supervisor levert ook 1 punt per supervisiebijeenkomst van een uur op binnen de reflectieruimte.

Algemene informatie

  • Data: in overleg
  • Locatie: in overleg, eigen locatie of locatie Youké

Het standaardtarief voor begeleide intervisie/ supervisie is € 109,- per uur.

Aanmelden

  • Wil je begeleide intervisie/supervisie volgen? Vraag hiervoor een offerte aan via de button “Offerte aanvragen”.