Kleuterklas met extra begeleiding bij SBO de Brug

“Door de samenwerking met de OZA zijn er voor ons gezin nieuwe deuren geopend. Ik begin mijn kind weer terug te krijgen, hij straalt weer.” – moeder van Maik.

Op SBO de Brug in Vianen is een bijzondere kleuterklas met extra begeleiding gestart. Kinderen van 4 tot 7 jaar kunnen dankzij het ‘onderwijs-zorgarrangement’ (OZA) gewoon op school blijven. 17 mei j.l. is de officiële opening van het OZA gemarkeerd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vianen, SBO De Brug en Youké. Doel van het OZA is jeugdhulp bieden in de klas aan kinderen die dit nodig hebben en het geven van begeleiding aan ouders bij de opvoedsituatie. Vroegtijdig en thuis-nabij, zodat kind en ouder niet naar een andere (onderwijs)voorziening hoeven.

Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer dan anderen of vertonen moeilijk gedrag. Het is van belang vroeg onderzoek te doen; Vroegdiagnostiek en adequaat in te grijpen. Dit kan latere problemen voorkomen. De zorgvraag voor deze kinderen overstijgt soms de basisondersteuning zoals deze geboden wordt binnen het (speciaal) basisonderwijs. Er zijn vragen over de onderwijsbehoeften van het kind op langere termijn en daar is expertise bij nodig. Thuis hebben ouders behoefte aan extra begeleiding in het opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld in het omgaan met de sterke en zwakke kanten van hun kind binnen de situaties van de alledag. Of het bewust worden van wat ze wel of niet kunnen verwachten van hun kind. Bij het onderwijs-zorgarrangement werken de school, ouders thuis en specialisten vanuit verschillende disciplines samen. Er zijn korte lijnen waarbij de hulp aan kind en ouder versterkt wordt. Samen met ouders wordt bekeken wat de ondersteuningsbehoefte is van hun kind. In de klas is dagelijks een leerkracht, klassenassistent en pedagogisch medewerker aanwezig die samen onderwijs en jeugdhulp in de klas vormgeven. Ouders ontvangen thuis ondersteuning door inzet van een gezinsbegeleidster.

Voor Annette de With, leerkracht van SBO de Brug, is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan met de start van het OZA. De extra begeleiding in de klas, de handelingsgerichte (proces)diagnostiek en de intensieve samenwerking met ouders, voorzien in de behoefte van SBO de Brug om de kinderen en hun ouders betere zorg te bieden; “met elkaar gaan we voor het kind, om het de kansen te geven die het verdient!”.

Over SBO de Brug, Profi Pendi en Youké
SBO de Brug is een christelijke school voor Speciaal Basis Onderwijs. Vanuit veiligheid wordt gewerkt aan een optimale didactische en sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij de kinderen voorbereid worden op het functioneren in de maatschappij. De kinderen in het OZA worden geplaatst in de aanvangsgroep van de school en kunnen indien passend de rest van hun schoolloopbaan daar vervolgen. SBO de Brug is onderdeel van Schoolbestuur Fluenta. Ook is SBO de Brug aangesloten bij het samenwerkingsverband Profi Pendi. Dit bestaat uit 16 schoolbesturen, 17.000 leerlingen en 79 scholen voor Basis Onderwijs, Speciaal Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs in de regio’s Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Youké is een jeugdhulpinstelling die specialistische hulp biedt aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De hulpvraag van het kind, de jongere of de ouders staat centraal: samen met hen wordt bepaalt welke hulp het beste past. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van het kind, de ouders en het eigen netwerk.

*Redactie: De naam Maik is om privacy redenen gefingeerd.