Yeph gestart

Yeph is een samenwerking tussen Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo.

Sinds 1 april jl. werken de jeugdregio’s Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht samen met Yeph aan de vernieuwing van de zogenaamde ‘essentiële functies’. Dit is zeer specialistische jeugdhulp voor een kleine groep kinderen en gezinnen met (zeer) complexe problemen van wie de veiligheid en/of de ontwikkeling in gevaar is. Onderdeel van deze vernieuwing is de beschikbaarheid van een expertiseteam dat laagdrempelig kan meedenken in de regio’s. Dit team kan nu van start gaan, door de uitbraak van corona is dit twee maanden later dan gepland.

 

Meerwaarde en rol

Het expertiseteam is het centrale toegangspunt voor inzet van de essentiële functies. Het team kan vroegtijdig meedenken met de hulpverleners van deze kinderen en gezinnen. Zij doen dit in alle 16 gemeenten van de vier jeugdregio’s. Zo draagt het team bij aan het verhelderen van vragen en het verkennen van mogelijkheden om te komen tot de juiste maatwerkoplossing. Met als doel dat meer kinderen hun eigen hulpverlener behouden en thuis kunnen blijven wonen. Het expertiseteam bestaat uit professionals met zeer veel ervaring in de essentiële functies, waaronder gedragswetenschappers, systeemspecialisten en groepsbegeleiders.

 

Laagdrempelig en snel contact

Voor consultatie en advies van het expertiseteam is geen verwijzing nodig. Op www.yeph.nl en in de bijgevoegde flyer staan de contactgegevens.

Met SAVE, de William Schrikker Stichting en de regio’s zijn er afspraken over vaste contactpersonen, (digitale) kennismaking en structurele ontmoetingen tussen adviseurs uit het expertiseteam en hulpverleners.
Elke regio heeft een vaste coördinator:

·         Utrecht-Stad en Zuidoost | Pierre Klaasing | 06-48137771

·         Lekstroom en Utrecht-West | Samantha van Beekhoven | 06-12233317

 

Meer weten?

Wil je meer weten over Yeph en de vernieuwing van de essentiële functies? Neem deel aan één van onze webinars:

·         Voor professionals – dinsdag 16 juni a.s. van 10.00 tot 11.00 uur

·         Voor beleidsmedewerkers en andere betrokkenen vanuit de U16 – donderdag 18 juni a.s. van 14.00 tot 15.00 uur

 

Heb je interesse om een van de webinars te volgen? Stuur dan een e-mail aan info@yeph.nl en vermeld om welk webinar het gaat, zodat we je een uitnodiging kunnen sturen.