Deskundigheid vergroten én kennis borgen

Binnen Youké is er veel aandacht voor het thema; ‘Hoogbegaafdheid’. Sinds enkele jaren consulteren collega’s regelmatig onze groep van hoogbegaafdheidsspecialisten. Daarnaast heeft onze *ECHA-Specialist en projectleider ‘Hoogbegaafdheid’ Rianne Van Westerneng speciaal een training ontwikkeld om de deskundigheid en kennis over hoogbegaafdheid te vergroten binnen de organisatie en daarbuiten. Youké heeft met de specialisten het doel om kennis over hoogbegaafdheid binnen de integrale teams verder te borgen, zodat de professionals jeugdhulp bieden die meteen goed, persoonlijk en dichtbij is.

Binnen de jeugdhulpverlening draait het vaak om thema’s als; hechting, ADHD, trauma, autisme spectrum, echtscheidings-, systemische-, gezins-, en gedragsproblemen. We merken echter regelmatig op dat er naast dergelijke thema’s ook sprake is van hoogbegaafdheid. Door met een brede blik te kijken naar alle hulpvragen onderscheid Youké zich op het gebied van hoogbegaafdheid in hulpverleningstrajecten.

Een voorbeeld uit de praktijk

Ramon werd bij Youké aangemeld met een vraag voor diagnostiek naar ADHD. Uit grondig onderzoek bleek dat er sprake is van hoogbegaafdheid met een psychomotorische overgevoeligheid. Zijn ouders wilden graag handvatten om hun zoon te ondersteunen en tegelijkertijd ook hun twee dochters niet uit het oog verliezen. In de gesprekken met ouders bleek dat vader veel van zichzelf herkende in zijn zoon waarna er veel puzzelstukjes op zijn plek vielen.

Door de systemische benadering kwam naar voren dat de oudste dochter Fiona zich sterk verantwoordelijk voelde en regelmatig de rol van de ouders overnam waarbij duidelijk werd dat zij veel zijnskenmerken vertoonde. Met de kennis die ouders hadden opgedaan vroegen zij om onderzoek waaruit bleek dat zij ook hoogbegaafd is. In het daaropvolgende behandeltraject zijn de gezinsinteracties uitgebreid bekeken en besproken waardoor alle gezinsleden zich meer gezien, gehoord en begrepen voelen.

Ook op school zochten ze naar handelingsadviezen aangezien zij daar met hun handen in het haar zaten. Samen met de leerkracht is gekeken naar de oorzaken van het gedrag van Ramon in de klas waardoor zij zijn gedrag anders labelde en weer met een positieve blik naar hem kon kijken. Dit resulteerde in een prettige samenwerking tussen Ramon en zijn leerkracht.

 

*ECHA specialisten adviseren, begeleiden en coachen hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en scholen.