Veilig vooruit

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Nog steeds zijn jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van Kindermishandeling. Vreselijk veel. Kinderen geven op vele manieren (bewust en onbewust, zichtbaar en ogenschijnlijk onzichtbaar) signalen af. Dit kunnen verschillende signalen zijn; angstig gedrag, geen oogcontact maken, slecht slapen, kleding die niet past bij het seizoen of juist agressie. Deze tekenen moeten altijd in de context geplaatst worden, want ze kunnen meerdere dingen betekenen. Als hulpverleners doen wij zo goed mogelijk ons best om de signalen te herkennen en de cirkel van geweld voor het kind te doorbreken. Dan volgt er hulp. Vaak zijn meerdere hulporganisaties betrokken en die werken samen.

Direct en op de korte termijn vergroten we de veiligheid van de kinderen met het gezin en hun sociale netwerk.  Daarna zoeken we oplossingen voor de langere termijn. Samen met het gezin, het kind en het netwerk worden de zorgen goed in kaart gebracht. Ook worden de  krachten en uitzonderingsmomenten naar boven gehaald. Hiermee zoeken we de eerste richting en ingangen voor een blijvende oplossing. Wat en wie hebben het kind en de ouders nodig om deze oplossingen te realiseren? In de omgeving van het kind zoeken we voor hen belangrijke en veilige volwassenen. Die helpen mee het kind veilig te laten opgroeien. In dit proces krijgt het kind een stem. We kijken wat het kind nodig heeft om te verwerken wat het heeft meegemaakt. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot een plan wat leidt tot het blijvend vergroten van de veiligheid van het kind.

Week tegen Kindermishandeling #IkKijkNietWeg

Van 14-20 november is het de Week tegen Kindermishandeling. De landelijke Taskforce doet een extra beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) op 0800 2000.