Welkom

Inn Between is een tijdelijk woonproject met 76 kamers in het centrum van Nieuwegein. Mensen met verschillende achtergronden leven hier samen met elkaar in een community: statushouders, jongeren, spoedzoekers en reguliere bewoners. Kamers met Kansen is een geïntegreerd onderdeel van Inn Between. Kamers met Kansen biedt jongeren van 16 tot 26 jaar de mogelijkheid zelfstandig te leren wonen door middel van coaching op alle leefgebieden. Het uitgangspunt is dat iedereen meetelt, meedoet, en iets voor een ander kan betekenen. Gemengd wonen heeft een positief effect op het welzijn van de bewoners. Het creëert een gevoel  van saamhorigheid en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met en te leren van je medebewoners. Op de begane grond van het pand legt Inn Between de verbinding tussen de bewoners en de buurt. In een gemeenschappelijke ruimte kan je een praatje maken, een drankje drinken of werken. Daarnaast biedt de begane grond mogelijkheden voor activiteiten en initiatieven die de bewoners en omwonenden ten goede komen.

Wil je meer weten over het project klik dan hier voor meer informatie.