“Bij Youké komen de beste ideeën van de medewerkers zelf”

Toen Marten nog ambulant hulpverlener bij Youké was, leek het hem een goed idee een interactieve tafel aan te schaffen. Bij zo’n tafel zorgen beeld en geluid ervoor dat de hulpverlener beter aan kan sluiten bij de belevingswereld van cliënten. Hij had het idee opgepikt in een jeugdgevangenis. Marten overtuigde het bestuur en mocht de tafel aanschaffen en door ontwikkelen. Anno 2021 maakt hij zich als Projectleider Innovatief Klimaat hard voor een Youké waarin dit soort processen wat gestructureerder verloopt. “Wij zorgen ervoor dat een goed idee niet in iemands hoofd blijft zitten maar het daglicht ziet.”

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze hulp verder verbeteren? Wat kan er anders? Hoe maken we wat we doen efficiënter en hoe maken we slim gebruik van alle waardevolle technologische ontwikkelingen en digitale middelen van deze tijd? Deze vragen kwamen voort uit de ambitie van Youké om het innovatief vermogen van de organisatie te verbeteren. Marten: “Belangrijke vragen in een tijd dat de druk op de zorg alleen maar toeneemt. Bovendien hadden we tijdens de Corona-crisis gezien hoe we ons werk anders konden inrichten. Hóe zonde zou het zijn om de in die tijd geleerde lessen te parkeren en terug te gaan naar hoe we het altijd deden.”

Innoveren van binnenuit

Marten mocht de Youké-innovatiekar gaan trekken. “Juist door mijn eigen ervaring met de interactieve tafel, wist ik meteen: de beste ideeën komen uit de organisatie zelf. Van de medewerkers die met de poten in de klei staan en als ervaringsdeskundige haarfijn weten waar het beter, slimmer en scherper kan. Innoveren kan dus het beste van binnenuit. Laten we beginnen bij de medewerkers. Precies om die reden trapten we het project af met een serie medewerker-interviews om te ontdekken welke aanpak voor hen zou werken.”

Innovatie Makelaars

Op 1 juli, de Dag van de Innovatie, lanceerden Marten en zijn team het project Innovatief klimaat. Na de zomer volgde de introductie van het bijbehorende online platform WeCreate, waarop medewerkers hun ideeën kwijt kunnen. “Mijn collega’s en ik fungeren als Innovatie Makelaars: we gaan in gesprek met mensen die aangeven een idee te hebben, brengen collega’s met overlappende plannen met elkaar in contact en organiseren inspiratiesessies. We verzamelen bottom-up ideeën en motiveren de eigenaars ervan om actief aan de slag te gaan. Zo zorgen we ervoor dat de dromen niet in het hoofd blijven zitten of in een bureaulade of jaarplan verdwijnen maar een kans krijgen.”

Design Thinking biedt structuur

Het principe van design thinking biedt daarbij de nodige structuur: een idee wordt hierbij onderzocht in een doorlopende cyclus van experimenteren, ontwerpen, opnieuw experimenteren en aanscherpen van het ontwerp. “In dit proces vragen we ons constant af: doen we de cliënt hier recht mee? Waar moeten we bijschaven? Plannen die standhouden in de cyclus worden uitgewerkt tot een business case. Van minder vruchtbare plannen gebruiken we wat kleinere, maar zeker ook waardevolle quick wins.”

Ondernemerschap en lef

Youké is dus eigenlijk helemaal klaar voor de toekomst. Hoe zit het met de medewerkers? Marten: “Het vraagt van onze mensen een bepaalde mate van ondernemerschap. En dus lef. Het verschilt per persoon of die eigenschappen er zijn. En of ze het leuk vinden. Ik leg collega’s graag uit hoe een terloops ideetje bij de koffiemachine al heel waardevol kan zijn. En hoe de cyclus van design thinking hierbij handvatten biedt. Ik merk dat steeds meer medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd raken: als ze de kwaliteit van hun hulp kunnen verbeteren, doet dat iets positiefs met hun werkplezier. Bovendien kunnen innovaties de werkdruk verlagen en iedere medewerker ziet daar natuurlijk directe winst.”

Uren vrijmaken

Ook tijd speelt een rol en daarmee vraagt het streven naar een innovatief klimaat ook echt iets van het bestuur van Youké. “Er wordt van medewerkers verwacht dat ze zo declarabel mogelijk zijn en innovaties uitdenken valt daar niet onder. Er wordt intern gelukkig tijd per team vrijgemaakt om mee te kunnen doen aan projecten, waaronder ook innovatieprojecten,” legt Marten uit.

Happybot

De eerste campagne om ideeën op te halen en door te ontwikkelen is ‘digitalisering jeugdhulp’. De bijbehorende innovatie-uitdaging is ‘Hoe zetten we digitalisering zo in dat we onze cliënten nog betere, snellere en waardevollere hulp kunnen bieden?’. “De eerste ideeën van deze actuele campagne lopen uiteen van het gebruik maken van een happybot, tot het zoeken naar een (online) aanbod voor onze cliënten als ze op de wachtlijst staan en het faciliteren van lotgenotencontact,” aldus Marten.

Cliënten praten mee

“Ik zie dat medewerkers ontzettend veel prachtige ideeën hebben,” besluit Marten. “En ik vind het geweldig dat we door het creëren van een innovatief klimaat beter naar hen luisteren. We kunnen wel allerlei aannames doen maar laten we als het gaat om de toekomst van onze hulpverlening vooral luisteren naar de mensen die het elke dag opnieuw moeten doen. En niet te vergeten, naar de mensen voor wie we het doen: we betrekken ook onze cliënten bij het creëren van een innovatief klimaat. De eerste afspraak met cliëntenraad YouSay staat gepland!”