Jaarbeeld 2022

Youké heeft niet stilgezeten in 2022. In dit jaarbeeld laten we zien hoe wij ons ook dit jaar weer hebben ingezet voor kinderen, jongeren en gezinnen. Bijvoorbeeld door hulp persoonlijk te maken en dichtbij een gezin te bieden zodat zij zelf sterker verder kunnen. Ook kijkt Youké vooruit, door te investeren in ervaringsdeskundigheid en te innoveren. Kortom een mooi jaar waarvan we in dit goed gevulde jaarbeeld met trots verslag doen.

Veel leesplezier,


Marlies van Loon
Bestuurder