Kiekeboe: observatie diagnostiek jonge kind viert 10 jarig bestaan

Donderdag 26 mei werd er tijdens de bijeenkomst ‘Samen voor het jonge kind’ van CJG Veenendaal geproost op het 10 jarig jubileum en het succes van observatie en diagnostiekgroep Kiekeboe. In deze 10 jaar zijn bijna 200 jonge kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar geobserveerd en hun ouders begeleid. Ouders krijgen inzicht in het gedrag van hun kind en dus ook de begeleiding die hun kind nodig heeft. Deze wijze van vroegtijdige signalering en preventie is een succes door het expliciete uitgangspunt ‘partnerschap met ouders’, de handelingsgerichte aanpak en de nauwe samenwerking van verschillende expertises.

 

Werkmethode Kiekeboe een succes!

De werkmethodiek van Kiekeboe is een succes. Inmiddels zijn er 8 observatiediagnostiek-concepten in de provincie Utrecht waar Youké bij betrokken is. Ook landelijk krijgt deze laagdrempelige, intersectorale aanpak jonge kind op landelijke congressen en tijdens werkbezoeken steeds meer bekendheid en navolging. Sinds 2 jaar biedt Kiekeboe ook ambulante trajecten voor kinderen van 0 -7 jaar

 

Partnerschap met ouders en experts

Deze wijze van vroegtijdige signalering en preventie is een succes door het expliciete uitgangspunt ‘partnerschap met ouders’, de handelingsgerichte aanpak en de nauwe samenwerking van verschillende expertises van zorgaanbieders; Youké – jeugdzorg,  Reinaerde – zorg voor kinderen met een beperking en Kwink – kinderopvang. Kiekeboe werkt lokaal nauw samen met de jeugdteams in Veenendaal en werkt, samen met het CJG-vroeghulpteam, aan bundeling van expertise jonge kind in Veenendaal en omstreken.