Kinderen in AZC Leersum krijgen hulp van Youké

 

In de Leersumse bossen zit een van onze kleinste locaties verstopt in het AZC. Ukkepuk is een behandelgroep en VVE-groep in één. Youké heeft hier een unieke samenwerking met Stichting kinderopvang de Harlekijn. Binnen de VVE-groep krijgen ongeveer 4 kinderen tussen 2-4 jaar dagbehandeling. Dit is speciaal voor kinderen die op het AZC verblijven. De medewerkers van Youké en de Harlekijn bundelen hun expertise. Er is veel contact met de school in het asielzoekerscentrum en wordt er samengewerkt met het consultatiebureau en de gemeente.

Ukkepuk is veilige plek voor de kinderen waar ze structuur en mogelijkheden tot ontwikkeling krijgen. Door wat deze kinderen hebben meegemaakt is het extra belangrijk dat snel intensievere hulp ingezet kan worden als dat nodig blijkt. Dit kan de medewerker van Youké bieden. We werken zowel op de groep Ukkepuk, als bij de gezinnen “thuis” waarbij de ouders en eventuele andere broertjes en/of zusjes ook begeleiding krijgen.

Thuis is een relatief en beladen begrip voor deze gezinnen. Hun thuis hebben zij achter moeten laten en in het AZC zijn zij in afwachting van een nieuwe plek of uitzetting. Soms is een kind plotseling weg naar een onbekende bestemming. Het hulptraject kan niet afgerond worden, maar erger nog, er kan geen afscheid genomen worden. Dat is voor de andere kinderen van de groep en voor onze medewerkers die hier met veel liefde en passie werken erg lastig. Hoelang of kort de periode is dat kinderen profiteren van het aanbod van Ukkepuk wisselt. Maar voor iedereen geldt; het is veilige plek met licht en vrolijkheid, met een rijk taal- en gebarenprogramma waarin ontwikkeling voorop staat en we bijdragen aan een meer kansrijke toekomst.