“Onze zorg aan het jonge kind wordt alleen nog maar beter”

In september nam Youké drie groepen over van het Leger des Heils: dagbehandelingsgroepen De Zonnesteen in Hilversum en Het Stekje in Huizen en Onderwijs-Zorggroep De Steentjes in Hilversum. Een prachtige uitbreiding van hulp aan het jonge kind in de regio Gooi en Vechtstreek, uitgevoerd door ervaren en toegewijde medewerkers. Maak kennis met drie nieuwe Youké-collega’s: jeugdzorgwerker Anne Schellevis, gedragswetenschapper Iris Fransen en teamhoofd Anna Vis.

De uitbreiding met de drie Youké-groepen gaat gepaard met allerlei veranderingen maar voor de gezinnen die hulp krijgen, blijft zoveel mogelijk hetzelfde. De groepslocaties blijven gelijk en dat geldt ook voor de vertrouwde gezichten op de groepen. Iris: “Het is heel fijn dat deze groepen bij Youké gekomen zijn. We krijgen nu de kans onze kennis en expertise te delen met collega’s die met vergelijkbare vraagstukken en doelgroepen bezig zijn. Youké begrijpt de noodzaak van hulp aan de jonge doelgroep heel goed en weet wat er nodig is.” Anna vult aan: “De kennis en expertise van medewerkers zoals Iris en Anne is zó specialistisch en dat geldt ook voor de kennis van Youké. We gaan elkaar alleen maar verder versterken.”

Er vroeg bij zijn

Ook de kinderen en gezinnen profiteren van de nieuwe situatie. “Voorheen moest een kind als het vier jaar werd over naar een andere hulpaanbieder,” legt Anne uit. “Dat was best belastend. Nu kunnen ze bij ons blijven, ook na hun vierde verjaardag. En als hulpverlener kun je dus langer met een kind meelopen.” Anne: “We vinden het belangrijk om er vroeg bij te zijn. Doordat we samenwerken met kinderopvangcentra hebben we kinderen al vroegtijdig in beeld. Zo kunnen we op tijd hulp inzetten, nog voordat een gezin ontwricht raakt.”

De route kennen

Iris: “We hebben in het verleden bijvoorbeeld eens een jongetje op de groep gehad dat pas met bijna vier jaar oud bij ons binnenkwam. We hadden daardoor maar kort de tijd om hem te behandelen voordat hij naar school moest. Bij zijn jongere broertje met vergelijkbare problematiek waren we er veel eerder bij, doordat zowel de ouders als de opvang de route al kenden. We zijn heel zichtbaar in de regio, hebben veel lijntjes lopen met netwerkpartners. Dat maakt schakelen en doorverwijzen makkelijk. Zo kunnen we zorgen dat ieder kind op de juiste plek terechtkomt.” Anne: “We zorgen er zo voor dat een kind in beeld blijft en direct goed geholpen wordt.”

Systeemgericht

De nieuwe groepen passen goed in het palet van jeugd- en opvoedhulp dat Youké biedt: ze hebben een focus op systeemgerichte en integrale zorg. “Dat zijn inderdaad heel belangrijke aspecten van onze hulp,” weet Iris. “Zeker voor jónge kinderen geldt dat je het hele systeem rondom dat kind moet aanpakken om de juiste hulp te bieden. Zomaar een kind los van het gezin behandelen en dan verwachten dat het beter gaat, is zinloos.” Anna: “We zetten sterk in op ambulant werken. Door ambulant te werken, ben je vaak al in een vroeg stadium betrokken bij een gezin.”

Van futloos naar vrolijk

Iris geeft een voorbeeld van hoe Youké ambulant een gezin helpt. “Een tijdje geleden hadden we een meisje op de groep van wie de moeder aan het begin van de plaatsing depressief en futloos overkwam. Ze had geen netwerk, geen werk, sprak de Nederlandse taal niet en had ook geen tijd en energie om de taal te leren. We hebben een ambulant hulpverlener ingezet die thuis aan de slag ging. Binnen een paar maanden zagen we dat moeder veel vrolijker was, beter kon aansluiten bij haar kind, een vriendin had gevonden en tijd had om Nederlandse les te volgen op de momenten dat haar kind bij ons was. De ambulante ondersteuning is door blijven lopen na afsluiting van het dagbehandelingstraject.”

Ambulant werken

In de nabije toekomst willen Iris, Anne en Anna nog meer invulling gaan geven aan de ambulante kant van hulpverlening. “Pakken we dat op, dan kunnen we nog meer kinderen en gezinnen ondersteunen,” aldus Anna. “Ook is er nog winst te behalen als het gaat om integraal werken. Onze groepen zijn nog niet aangesloten bij het Multidisciplinaire Overleg terwijl het onze hulp alleen nog maar beter en efficiënter zou maken. Dat gaat straks wel gebeuren en dan kunnen we écht samen gaan optrekken.”