Maurits Struik over InVerbinding werkt met JIM

Wat is In Verbinding?

‘In Verbinding is een intersectoraal initiatief met mensen uit de jeugd-ggz, jeugdhulpverlening, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij vormen samen een team dat erop gericht is om een uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. Dat doen wij met de methodiek van de JIM-aanpak: Jouw Ingebrachte Mentor. Dit is een vertrouwenspersoon voor de jongere die de jongere zelf kiest uit zijn eigen omgeving.’

Waarom kiezen jullie ervoor om met een vrijwillige mentor te werken?

‘Wij zeggen nadrukkelijk dat deze vrijwilliger niet in plaats van, maar naast de professional werkt. We kiezen daarvoor omdat we geloven dat deze oplossing voor jongeren dichtbij én duurzaam is. De jongeren die wij zien, hebben vaak al veel hulpverlening achter de rug en hebben moeite met motivatie. Dan helpt het ontzettend dat zij de regie in handen krijgen en mogen aangeven: die persoon begrijpt mij en daar voel ik me prettig bij. Het is wat jij en ik ook hebben: voel je je op je gemak bij iemand, dan kun je meer jezelf zijn, meer woorden geven aan dingen en ben je meer reflectief. Dat is de gedachte achter de aanpak. Voor een jongere gaat het om onvoorwaardelijke steun en vertrouwen.’
Lees meer