Specialistische jeugdhulp in Amersfoort

Vanaf 1 januari 2024 is MetMaya dé organisatie voor aanvullende, specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Hieronder vallen inwoners van de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort. 

MetMaya wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving. Gaat dit niet vanzelf? Dan is aanvullend hulp en ondersteuning beschikbaar. Laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij. Denk aan het netwerk van het gezin, het lokale (wijk)team en bijvoorbeeld de school. Is deze hulp of ondersteuning niet voldoende en is aanvullend specialistische jeugdhulp nodig? Dan staat MetMaya klaar.

De missie van MetMaya:
“Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkelkansen. Wij willen ieder kind de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. En veilig, gezond, kansrijk en fijn op te groeien. Thuis, in de eigen wijk. MetMaya wordt geleid vanuit Youké, GGz Centraal, en De Rading. Samen met diverse andere organisaties is hun expertise gebundeld. Met elkaar bieden we aanvullende specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Dit doen we samen met kinderen, jongeren en gezinnen. En met de regiogemeenten, verwijzers, (lokale) netwerkpartners, onze eigen professionals, ervaringsdeskundigen en alle professionals die zich aan MetMaya verbinden. Samen zijn we in staat een aanvullend antwoord te geven op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Amersfoort.”

Kijk voor meer informatie ook op www.metmaya.nl