Resultaten vierjarig praktijkgericht onderzoek JIM-aanpak

Gelijkwaardig samenwerken met de zelfgekozen mentor blijkt een succesfactor voor de ‘JIM-aanpak’. De afgelopen vier jaar onderzocht Andrée Sekreve (onderzoeker bij Youké en AWTJ) het werken met een zelfgekozen mentor bij jeugdhulp vragen; de JIM-aanpak. Hiervoor zijn totaal 65 interviews afgenomen met onder meer jongeren, gezinnen, mentoren, professionals en verwijzers. Om de hulpverlening te blijven verbeteren doet Youké geregeld onderzoek.

Uit gesprekken met jongeren, ouders, JIM’s en professionals komt naar voren dat allen het betrekken van een JIM bij het hulpverleningsproces van grote meerwaarde achten voor het slagen van een hulptraject. Vrijwel alle 17 geïnterviewde ouders en jongeren raden het werken met een JIM tijdens het hulpverleningstraject ook anderen aan. Dat komt vooral door de bestaande vertrouwensband en omdat de JIM makkelijk en op een laagdrempelige manier bereikbaar is voor hulp vergeleken met een professional. Wat jongeren aanspreekt in het gedachtengoed van de JIM-aanpak is dat zij zelf mogen kiezen wie de JIM wordt en daarmee een stap zetten in het benutten van hun sociale netwerk. Jongeren zijn goed in staat om zelf aan te voelen wie zij in vertrouwen willen en kunnen nemen: “Je moet er wel goed over nadenken wie je als JIM neemt. Niet zomaar iemand, van ik neem die wel van de straat. Dat moet je echt niet doen. Je moet echt iemand nemen, die een beetje je levensverhaal weet en die weet hoe dat gaat, die weet wat je hebt meegemaakt”, aldus één van de jongeren.

Er komt ook een aantal waardevolle verbeterpunten voor de toekomst uit het onderzoek naar voren. Voor het slagen van de samenwerking is het belangrijk dat de JIM voldoende ondersteund wordt door de professional. Ook blijkt er behoefte aan duidelijkheid over de invulling van de JIM-rol, zowel bij de start als aan het einde van het traject.

Onderzoek
Binnen het JIM-onderzoek zijn in totaal 65 interviews afgenomen. 33 met professionals uit de basis- en specialistische jeugdhulp (Lokalis en Youké), 15 met informele mentoren (JIM’s), 17 met jongeren en ouders. Van 16 gezinnen zijn gesprekken tussen de professional (Youké) en het gezin opgenomen en geanalyseerd. De bevindingen van het onderzoek worden binnen Youké benut om de JIM-aanpak en training van professionals verder te ontwikkelen. In samenwerking met stichting JIM worden de resultaten landelijk verspreid. In augustus 2020 verschijnt een nieuw JIM-boek waarin de uitkomsten te lezen zijn. De onderzoeksresultaten worden in 2021 ook op het congres Jeugd in Onderzoek gepresenteerd.


Youké en AWJT Utrecht

De afgelopen vier jaar was Youké betrokken bij de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. De werkplaats heeft als doel de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen in Utrecht-stad te verbeteren en vernieuwen, zodat alle jeugdigen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. In samenwerking met betrokken partners; Lokalis, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht en Reinaerde is dit onderzoek uitgevoerd.

Hier vind je de drie volledige onderzoeksrapporten.