UMC Utrecht en Youké helpen gezinnen samen

Soms loopt een kind op meerdere gebieden vast in zijn of haar ontwikkeling. Hierdoor ontstaan verschillende vragen met betrekking tot opvoeden, school, zelfstandigheid maar ook sociale contacten. Het gezin heeft behoefte aan een intensievere behandeling. Youké werkt samen met het UMC  om deze gezinnen een compleet antwoord op hun vraag te bieden. Indien de psychiatrische problemen bij het kind zo ernstig zijn dat opname nodig is bij het UMC, werken onze hulpverleners samen om het gezin vanuit diverse expertises te ondersteunen.

De kracht van het eigen netwerk

Door het samenvoegen van jeugdhulp en psychiatrische zorg, bieden wij hulp op maat, worden patronen van de psychiatrische problematiek helder en leren we het gezin om deze te doorbreken. Samen met het gezin en hun netwerk proberen wij het gezin te versterken. Er wordt gezocht naar een oplossing waardoor de zorgbehoefte afneemt en het kind thuis kan blijven wonen.

Ondersteuning vanuit het netwerk, tijdens en na de opname is belangrijk om:

  • Het geleerde thuis toe te passen
  • Op langere termijn, zonder hulp weer zelf verder te kunnen
  • De ontwikkeling van het kind te stimuleren
  • Het resultaat van de opname te vergroten

JIM

Het gezin kiest zelf een mentor uit het eigen netwerk. De JIM (een door Jouw Ingebrachte Mentor) wordt gesteund door onze hulpverleners van InVerbinding en krijgt binnen het gezin een centrale rol in het leertraject.

Van intake tot voortzetten

Bij aanmelding van kinderen van 12 jaar of jonger voor een opname, wordt ingeschat of een gelijktijdig traject met InVerbinding passend is. Dit doen wij door een startgesprek bij InVerbinding te koppelen aan het intaketraject voor UMC opname. Als beide trajecten gelijktijdig plaatsvinden, wordt de JIM betrokken bij diagnostiek en behandeling. Na ontslag van de UMC opname blijft de JIM betrokken bij het gezin.