'De Pop-up Groep' & ouderbijeenkomsten verzachten de wachttijd voor dagbehandeling

Door Karin Verburg, Jeugdzorgwerker & Marten Goudzwaard, Projectleider Innovatie

 

Youké doet voortdurende inspanningen om de wachtlijsten voor jeugdhulp te verkorten. Laatst hebben we experimenten uitgevoerd in de regio Lekstroom en regio Eemland met het oog op het verzachten van de wachttijd. Het eerste experiment, genaamd ‘de pop-up groep’, ontwikkelden we om de wachttijd voor een dagbehandelingsplek te verzachten en overbruggen. In het tweede experiment zijn ouderbijeenkomsten aangeboden tijdens de wachttijd. Het Youké innovatieteam faciliteerde hulpverleners bij het ontwerpen van een passende oplossing en experimenteren. In dit artikel wordt dieper in gegaan op de experimenten van wachtlijstverzachting en de positieve effecten die deze hebben gehad.

Een antwoord op wachtlijsten

Wachtlijsten zijn een uitdaging waarmee veel jeugdhulpinstanties worden geconfronteerd. Het kan voor kinderen en hun ouders moeilijk zijn om te wachten op de hulp die ze nodig hebben. Om dit aan te pakken, werd ‘de pop-up groep’ in het leven geroepen. Dit was geen reguliere dagbehandelingsgroep, maar eerder een creatieve benadering om kinderen en ouders te ondersteunen terwijl ze wachtten op hun behandeling. De ouderbijeenkomsten werden op hun beurt bedacht aan de hand van de training voor ouders die gegeven wordt tijdens de reguliere behandeling. De inzet van de experimenten is niet om de wachtlijsten te verkorten, maar de wachttijd te verzachten om deze beter te kunnen overbruggen.

'De Pop-up Groep'

“Onze zoon (3 jaar) wordt gezien! Hij heeft geleerd hoe het afscheid nemen gaat etc. Daarnaast heeft het ons vertrouwen gegeven dat hij zichzelf echt duidelijk kan maken in een vreemde omgeving.”

Gedurende de wachttijd konden kinderen één dag per week naar ‘de pop-up groep’ om te wennen aan een groepsomgeving. Daarnaast kregen de ouders/verzorgers de gelegenheid om gesprekken te voeren met jeugdzorgwerkers, waarbij zij praktische tips en handvatten aangereikt kregen. Zo combineerde deze aanpak lichte (ambulante) ondersteuning met een plek voor het kind op de pop-up groep.

Gedurende een periode van zes maanden hebben twaalf kinderen succesvol gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ‘de pop-up groep’ bood. Deze kinderen wenden hier aan een gestructureerde dagindeling en deden waardevolle ervaring op in een groepsomgeving. Ze leerden vaardigheden die hen hielpen bij de overgang naar de dagbehandeling waarvoor ze op de wachtlijst stonden.

“Het was een goed gevoel iemand te hebben die ons ondersteunt of die we vragen kunnen stellen.”

De evaluatie van ‘de pop-up groep’ toonde aan dat de kinderen die deelnamen beter voorbereid waren op de dagelijkse routine en de dynamiek van dagbehandeling. Het laagdrempelig aanbieden van advies, tips en een luisterend oor bleek erg belangrijk te zijn voor ouders/verzorgers terwijl ze wachtten op de reguliere hulp. Ze gaven aan dat dit initiatief belangrijke steun bood en dat ze positieve veranderingen zagen bij hun kinderen, die nieuwe vaardigheden hadden aangeleerd. Bovendien gaf ‘de pop-up groep’ hen een voorproefje van de toekomstige hulp, waardoor het vertrouwen in de jeugdhulp (van Youké) groeide.

Ouderbijeenkomsten tijdens wachttijd

“Een heel fijn initiatief die meer biedt dan verwacht. Het voelt als een verzachting van de periode van wachten”

In regio Eemland is ook een experiment vormgegeven voor de ouders/verzorgers van kinderen die op wachtlijst stonden voor dagbehandeling. Er is geëxperimenteerd met een format waarbij op drie avonden een bijeenkomst plaatsvindt. Hierbij worden verschillende doelen nagestreefd. Ouders worden met elkaar in contact gebracht, er wordt een stukje steun aangeboden en we bieden alvast een eerste stap in psycho-educatie aan op basis van vragen van de deelnemers. De reacties na deze drie avonden zijn erg positief. Ouders/verzorgers voelden zich gehoord, vonden steun bij elkaar en waardeerden de mogelijkheid om praktische zaken te bespreken in een kleine groep tijdens de wachttijd. De uitvoerende professionals beschouwen dit aanbod als een waardevolle aanvulling op de uitgebreide expertise die Youké al heeft op het gebied van hulp aan gezinnen die gebruik maken van dagbehandeling.

Youké kijkt ernaar uit om de succesvolle en werkzame elementen van deze experimenten in de toekomst zowel in de regio Lekstroom als in andere regio’s toe te passen.

Innovatie

Om onze hulpverlening aan gezinnen zo goed mogelijk in te richten, is Youké altijd bezig met doorontwikkeling en innovatie. We denken actief mee met onze regio’s en komen met passende initiatieven. Zo blijft ook Youké zich inzetten om producten en diensten te ontwikkelen en te implementeren zodat we persoonlijke hulp kunnen blijven bieden die meteen goed is en zijn we in staat dicht bij de kinderen, jongeren en gezinnen te staan. Je leest in ons jaarbeeld over 2022 meer over de innovaties waar Youké meer bezig is.

Blijf voor meer informatie over ons werk en onze innovatieprojecten onze website volgen.