Commissie De Winter publiceerde woensdag 12 juni het rapport ‘Onvoldoende beschermd’. Daarin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg, geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport volgt op het onderzoek dat de commissie, in opdracht van het kabinet de afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft gedaan naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-GGZ,  de LVB-sector, doven- en blindeninstituten en azc’s.

Youké leeft mee met de slachtoffers en we nemen de aanbevelingen in het rapport ter harte. Jeugdzorg Nederland biedt namens de branche haar excuses aan voor het geweld dat in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. Youké sluit zich aan bij de reactie van Jeugdzorg Nederland. We openen onze deuren voor eventuele slachtoffers, net als andere organisaties die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland. We willen de verhalen horen om ervan te leren. Youké zal haar uiterste best doen om in de archieven persoonlijke informatie terug te vinden als hier behoefte aan is vanuit het slachtoffer.

Slachtoffers kunnen rechtstreeks contact opnemen met Youké (tel. 088 170 5000 of mail naar bestuur@youke.nl). Ze kunnen ook emotionele hulp en begeleiding krijgen van Slachtofferhulp Nederland.