Jouw persoonlijke kompas naar herstel en welbevinden

Peersupport kent verschillende vormen van zelfhulp gebaseerd op het uitwisselen van ervaringskennis en ervaringen met herstel vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Binnen deze context van onderlinge steun en begrip, bieden we bij Youké WRAP aan, een zelfhulpmethode die valt onder peersupport.

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, en biedt de mogelijkheid voor jongeren om eigen ervaringskennis te ontdekken en daarmee meer zelfinzicht te verwerven en het welbevinden te ondersteunen. WRAP is een gestructureerde methode van zelfhulp en ondersteunt mensen om weer grip te krijgen en te houden op hun leven wanneer dat ontregeld raakt door gebeurtenissen. Jongeren komen hier samen om te leren, te groeien en elkaar te inspireren. Want wie begrijpt hen beter dan degenen die dezelfde wegen hebben bewandeld?

In de groepssessies vinden jongeren een veilige plek om hun ervaringen te delen en samen te bouwen aan herstel.

“Het heeft mij geholpen om te horen hoe andere mensen met dingen omgingen. Ik zou de WRAP aanraden omdat je veel van anderen kunt leren en je eigen gevoel beter leert kennen.”

– deelnemer WRAP

WRAP is een instrument van empowerment. Het stelt jongeren in staat om zelf grip te krijgen op hun leven, zelf te bepalen wat goed voelt en wat niet. De volgende kernbegrippen van herstel staan centraal: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Onze ervaren facilitators, die tevens ook ervaringsdeskundigen zijn en hun eigen persoonlijke WRAP hebben gemaakt en doorleefd, staan klaar om dit proces te ondersteunen, om gelijkwaardige uitwisseling met elkaar te faciliteren en geven daarmee deelnemers weer vertrouwen in eigen kracht.

“De WRAP hielp mij te realiseren wanneer het slecht gaat en wat mij dan kan helpen.”

– deelnemer WRAP

Bekijk de inspirerende video:

Vanaf  Woensdag 14 augustus  starten we weer met nieuwe WRAP groepsessies voor jongeren vanaf 15 jaar.

Tijd: 14:30 tot 17:00 uur

Locatie: Waterdaal 2 in Amersfoort

De training bestaat uit 8 sessies achter elkaar.

Wil je meer weten over WRAP, Peersupport of aanmelden? Ben je zelf een jongere, hulpverlener of een verwijzer, neem dan contact op met ervaringdeskundigheid@youke.nl.

 

 

Eva van der Leden, facilitator WRAP en Ervaringsdeskundige:

“Voor mij is hoop nu geworden, blijven vliegen met een gebroken vleugel”