Drie nieuwe groepen

Youké neemt drie groepen van het Leger des Heils over. Twee dagbehandelingsgroepen en één Onderwijs-Zorgarrangement. Daarnaast worden ook twee vormen van ambulante hulpverlening vanaf 1 september 2023 door Youké uitgevoerd. Voor de gezinnen die hulp krijgen blijft zoveel mogelijk hetzelfde. De groepslocaties blijven gelijk en de bekende gezichten blijven op de groepen en bij gezinnen thuis werken.

De nieuwe groepen en ambulante hulp passen goed in het pallet van jeugd- en opvoedhulp dat Youké biedt. Leger des Heils wil focussen op systeemgerichte en integrale zorg en draagt deze specialistische hulpvormen daarom aan Youké over. Manager zorg bij Youké, Henri Gritter: “We zijn blij met de overdracht van deze professionele hulpverlening die wij ook in andere regio’s in Utrecht bieden. 13 kundige en enthousiaste professionals komen onze teams in het Gooi versterken. Jaarlijks krijgen ongeveer 65 kinderen hulp van hen. De hulpverlening aan jonge kinderen en gezinnen blijft daarmee behouden voor de regio”.

Nieuw bij Youké
De Zonnesteen (Hilversum) en Het Stekje (Huizen) | Dit zijn dagbehandelingsgroepen voor kinderen van 2 t/m 4 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Er wordt gekeken naar de oorzaak van de ontwikkelingsproblemen. Het aanleren van verschillende vaardigheden staat centraal. Ouders leren in te spelen op specifieke eigenschappen en kwaliteiten van hun kind. Daarnaast krijgen ze advies voor een zo passend mogelijke plek in het vervolgonderwijs.
– De Steentjes (Hilversum) | Deze Onderwijs-Zorggroep is voor kinderen van 4 t/m 6 jaar bij wie het nog niet lukt om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. Vaak is nog niet duidelijk welk vervolgonderwijs passend is. Om uitval te voorkomen werken we met de ouders, school en jeugdhulp samen voor een optimale ontwikkeling van het kind en onderzoeken we welk vervolgonderwijs het beste zal aansluiten.
Kansen voor Kleintjes |  Hulpverleners ondersteunen de medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen met advies.
SamSam |  Hulpverleners begeleiden kinderen met complex gedrag op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Meer over de jeugd- en opvoedhulp die wij bieden is hier te lezen.