'Echt zien is samen kijken’

Werkgevers in zorg en welzijn tekenen voor meer diversiteit

Op dinsdag 31 oktober zetten bestuurders van tien instellingen uit de sector zorg en welzijn hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit in hun organisaties. Cabaretier Vincent Bijlo verwoordde de gezamenlijke intentie: ‘Stop met het denken in patronen! Echt zien is samen kijken’.

Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met Voor(t)gaan in verandering en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht over diversiteit in zorg en welzijn organiseerde.

Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende tien organisaties het Charter: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AxionContinu, Kommak, Mentorschap Nederland, NWO, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Siriz, Youké, Xtra en ZonMw.

Zij markeerden tijdens de ondertekening van het Charter elk de toegevoegde waarde van diversiteit voor hun organisatie. Een deelnemer hierover: “Of we nu denken vanuit het perspectief van onze cliënten of als werkgever, om kwaliteit te leveren is diversiteit onontkoombaar.”

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden.

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 103 ondertekenaars.