Intensieve en leuke gesprekken

Na drie dagen van intensieve en vaak leuke gesprekken, luidde het antwoord op die vraag volmondig ‘ja’! Daarmee mag Youké zich de komende 3 jaar weer ‘ISO-gecertificeerd’ noemen. Het certificaat is geen doel op zich, maar wel een bewijs van het feit dat Youké er alles aan doet om haar klanten (cliënten, opdrachtgevers en ketenpartners) zo goed mogelijk van dienst te zijn. Én dat er goed is nagedacht over de manier waaróp Youké dat wil doen.

Zelfstandige professionals

De auditoren spraken gemotiveerde professionals die de ruimte voelen om zelfstandig hun werk te doen. Zij zagen dat dat ten goede komt aan de cliënten van Youké. Samen doen wat er nodig is, ook als daarbij soms ‘buiten de lijntjes’ gekleurd moet worden.

Altijd ruimte voor verbetering

Uiteraard was niet álles koek en ei. De toegenomen registratiedruk kwam een aantal maal naar voren als iets wat nodig is, maar waar je als jeugdhulpverlener liever niet mee bezig bent. Er wordt hard gewerkt om dat voor iedereen beter en makkelijker te maken. Tegelijkertijd was het goed om te zien dat medewerkers zich niet laten ontmoedigen en zich blijven inspannen om hun cliënten de beste en juiste hulp te bieden.