Overname Nabucco, Klijntje5 en Ambulante Spoedhulp

Youké en De Opbouw/Lijn5 zijn overeen gekomen dat Youké de regionale voorzieningen en medewerkers van Lijn5 in de Provincie Utrecht overneemt. Dit gaat op 1 juni in. Het gaat om de crisisopvang Nabucco en om Klijntje5 voor begeleiding van jonge moeders met kind. Daarnaast neemt Youké ook de ambulante spoedhulp in Regio FoodValley over en zorgcontinuïteit voor ambulante cliënten in de hele provincie behalve de stad Utrecht. Dit betekent dat Youké de zorg voor jongeren en gezinnen overneemt als Youké deze zorg kan bieden en cliënten instemmen met de overgang naar Youké.

In september 2019 zag stichting De Opbouw zich genoodzaakt om te stoppen met haar organisatie Lijn5, die jeugdhulp biedt aan kinderen en jongeren met veelal een licht verstandelijke beperking (LVB). Youké vindt het van maatschappelijk belang dat ook deze kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Door deze overname zorgen we ervoor dat de unieke expertise van Lijn5 in de provincie Utrecht behouden blijft. Daarnaast wil Youké haar hulpverlening in de zorg voor jeugd verbreden. De LVB-expertise van Lijn5 is een mooie aanvulling op de jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ-hulp van Youké. Hiermee ontstaat er een breed integraal hulpaanbod. Youké kan kinderen en gezinnen zo een nog meer complete en persoonlijke oplossing bieden.

Marlies van Loon, bestuurder van Youké: “Ik ben blij dat we het crisisaanbod van Lijn5 en Klijntje5 onder de vlag van Youké voortzetten. Dit is regionaal hoog aangeschreven hulpaanbod. Erg fijn dat deze deskundige professionals onderdeel worden van Youké. We zullen met zorg deze voorzieningen, de jongeren, gezinnen en de medewerkers een plek geven in onze regionale jeugdhulp organisatie.”