Contactgegevens

Gevestigd in De Berg en Bosch School - Handboog 4
3994 AD Houten (route)

Onderwijs-Zorgarrangement

Deze groep is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Deze hulp probeert uitval te voorkomen en zorgt voor een zo passend mogelijke plek in het vervolgonderwijs. Door samen te werken in de opvoedbehoefte zorg jij, school en jeugdhulp voor een optimale ontwikkeling van jouw kind.