Hulpverlening van groep 'de Dijk'

Bij Youké draait alles om goede zorg die past bij elk kind, hun gezin en netwerk. Een belangrijke pijler daarbij is de participatie van de jongeren en gezinnen zelf. Daarom organiseren we spiegelgesprekken. In deze speciale gespreksvorm delen jongeren en ouders hun ervaringen onder begeleiding van onafhankelijke gespreksleiders. De hulpverleners en andere aanwezigen zijn erbij als toehoorders en mogen luisteren.  Deze gesprekken helpen ons de zorg voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de jongeren.

Op 4 juni vond het eerste spiegelgesprek plaats op de Dijk. Dat is een tijdelijke crisisopvang groep voor jongeren van 17-23 jaar voor als ze niet meer thuis kunnen wonen en dakloos zijn geweest. Vanaf hier stromen ze door naar een eigen woonruimte of naar begeleid op kamers wonen. Vier oud-bewoners en vier huidige bewoners praatten met gespreksleiders Linda en Andrée over hun ervaringen. Vooraf aten ze samen pizza met het team van de Dijk. Hulpverleners en vertegenwoordigers van de Gemeente Utrecht luisterden mee.

Twee thema’s stonden centraal: perspectief op een vervolgplek en het contact met de hulpverlening. Jongeren voelden vaak stress door het gebrek aan duidelijkheid over hun toekomst. De onzekerheid over hun vervolgplek was een grote bron van zorg voor hen. Ze gaven aan dat meer duidelijkheid en communicatie hen zou helpen om deze stress te verminderen.

Ondanks deze zorgen waren de jongeren wel erg tevreden over het team van de Dijk. Ze voelden zich begrepen en gesteund door de hulpverleners. Het team bood veel begrip en ondersteuning, ook toonden ze flexibiliteit waar nodig. De jongeren waardeerden de ruimte voor uitzonderingen en het persoonlijke contact met de hulpverleners. Ze gaven ook feedback op de huisregels, waarbij ze suggesties deden voor verbeteringen die hun verblijf aangenamer zouden maken. Het team van de Dijk gaat nu aan de slag met deze feedback. De jongeren krijgen binnenkort een terugkoppeling over welke veranderingen zullen worden doorgevoerd.

Binnen Youké willen we deze waardevolle gesprekken structureel maken. De volgende spiegelgesprekken zijn al gepland. Zo blijven we leren van de ervaringen van jongeren en kunnen we de zorg steeds beter afstemmen op hun behoeften. Door naar de stem en de verhalen van jongeren te luisterenbouwen we aan een zorgsysteem dat écht werkt voor hen.

Let op: de foto bij dit bericht komt uit de Youké beeldbank en toont niet de jongeren van de Dijk.