Levensbrede aanpak bij autisme

Op maandag 4 april 2016 was de ‘Autismedag Regio Gooi en Vechtstreek in Hilversum’. Dit was een groot succes. In een volle Regenboogkerk kregen de bezoekers informatie over de levensbrede aanpak bij autisme. De Nederlandse Vereniging voor Autisme toert tijdens de autismeweek door het land. Zo bezochten zij ook de Autismedag in de Regenboogkerk. Manager van Youké Henri Gritter was dagvoorzitter vanuit zijn rol als voorzitter van het Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek (NAGV).

De landelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken heeft een maatschappelijke businesscase (mBC) gepubliceerd. Deze werd door een ervaringsdeskundige uitgereikt aan de aanwezige wethouder, mevrouw Van Henten-Meijer, wethouder voor o.a. wonen, welzijn en (jeugd)zorg van de gemeente Wijdemeren.

Ervaringen en behandeling

Positieve reacties waren er over het programma waarin ervaringsdeskundigen zeer openhartig over hun ervaringen met autisme vertelden. Zoals Gerard (1955) die vertelde over ervaringen met zijn vader, dochter en zoon en zijn eigen ervaring met autisme en wat dat betekent in het contact met de buitenwereld.

Naast verhalen van ervaringsdeskundigen waren er presentaties van wetenschappers over behandeling. Marije Kuin vertelde hoe jongvolwassenen met autisme kunnen leren hoe ze goed kunnen plannen en organiseren. Waar ouderen tegenaan lopen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) werd gepresenteerd door Annelies Spek, zij is gepromoveerd in ASS bij volwassenen.

Een geslaagde middag waarin alle aspecten van de levensbrede aanpak bij autisme voorbij kwamen.

Autisme staat wereldwijd in de schijnwerpers in april van 2 – 9 april. Lees hier meer activiteiten van Youké in het kader van de Autismeweek.