Jeugd- en opvoedhulp in Utrecht

Youké helpt kinderen, jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden. De ondersteuning is passend en dichtbij. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.

 1. Goede start voor baby’s, peuters, kleuters en ouders
 2. Gedrags- en ontwikkelingsvragen bij jonge kinderen
 3. Meekomen op school
 4. Omgaan met autisme
 5. Omgaan met een traumatische ervaring
 6. Een moeilijke scheiding (voorkomen)
 7. Thuis opvoeden
 8. Thuis wonen lukt niet meer
 9. Een crisis

Contactpersoon

Mirjam Zorgcoördinator 088 170 5000

Hulp bij Youké

Waarmee helpen we jou of je gezin?
Youké helpt kinderen, jongeren en gezinnen bij vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld als een kind niet mee kan komen op school, bij ernstige gedragsproblemen of bij problemen binnen het gezin. Ook tijdens een crisissituatie of bij een moeilijke scheiding helpt Youké jou.

Hoe helpen we jou of je gezin?
We kijken welke hulp het beste bij jou past. Dit doen we samen met buurt- en wijkteams, zodat er snel duidelijk is welke hulp je nodig hebt. Deze ondersteuning organiseren we laagdrempelig en – waar dit mogelijk is – dichtbij. Het versterken en ondersteunen van jouw eigen netwerk staat hierbij centraal.

Waar helpen we jou of je gezin?
Hulp bieden we het liefst in de dagelijkse omgeving: thuis, op school, bij een kindcentrum of in de wijk. Op sommige locaties van Youké bieden we ook dagbehandeling. Als een kind of jongere (tijdelijk) niet thuis kan wonen, bieden wij crisisopvang, pleegzorg en gezinshuizen.

Veelgestelde vragen over Youké in Utrecht

Youké biedt hulp aan gezinnen, kinderen en jongeren. Samen bepalen we welke ondersteuning nodig is. Dat doen we met onze kennis en expertise op het gebied van:

 1. Goede start voor baby’s, peuters, kleuters en ouders
 2. Gedrags- en ontwikkelingsvragen bij jonge kinderen
 3. Meekomen op school
 4. Omgaan met autisme
 5. Omgaan met een traumatische ervaring
 6. Een moeilijke scheiding (voorkomen)
 7. Thuis opvoeden
 8. Thuis wonen lukt niet meer
 9. Een crisis

Youké biedt zowel jeugdhulp als jeugd GGZ. Deze twee vormen van hulp biedt Youké integraal aan passend bij de individuele vraag van het kind, de jongere en gezin. Ambulante hulp bieden we het liefst in jouw eigen omgeving: Thuis, op school of bijvoorbeeld bij de kinderopvang. Waar en hoe we hulp bieden, ligt aan jouw hulpvraag. Soms werkt het beter om voor de hulp naar een van de locaties van Youké te komen. Ons aanbod van ‘hulp op locatie’ vind je hieronder. Soms kan de locatie afwijken van het hieronder aangegeven adres:

Regiokantoor Utrecht
Locatie: Orinocodreef 21, 3563 ST Utrecht

Op deze locatie zijn gespreksruimten voor bijvoorbeeld ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding, waarbij ouders onder begeleiding van een hulpverlener hun kind zien.

Observatie, vroegdiagnostiek en behandelgroep De Rups (2-5 jaar)
Locatie: Orinocodreef 21 3563 ST Utrecht

Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld op het gebied van spraak-taal, cognitie, sociaal, emotioneel en/of motorisch. We helpen ook kinderen met complexe gedragsproblemen en gezinnen met meerdere opvoedingsvragen.

Observatie, vroegdiagnostiek en behandelgroep De IJsbeer (2-5 jaar)
Locatie: Hof ter Weydeweg 20 3543 BC Utrecht

Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld op het gebied van spraak-taal, cognitie, sociaal, emotioneel en/of motorisch. We helpen ook kinderen met complexe gedragsproblemen en gezinnen met meerdere opvoedingsvragen.

Dagbehandelingsgroep Autisme De Zeehond (2-5 jaar)
Locatie: Hof ter Weydeweg 20 3543 BC Utrecht

De dagbehandeling is voor kinderen met de diagnose of het vermoeden van een ASS (Autisme spectrum stornis) en/of gedrags- ontwikkelingsstoornis. Hierbij staat het aanleren van vaardigheden centraal. Ouders leren in te spelen op de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van hun kind en het kind krijgt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om naar school te gaan.

Dagbehandelingsgroep Autisme De Hommel (2-5 jaar)
Locatie: Orinocodreef 21 3563 ST Utrecht

De dagbehandeling is voor kinderen met de diagnose of het vermoeden van een ASS, ook bekend als Autisme Spectrum Stoornis. Hierbij staat het aanleren van vaardigheden centraal. Ouders leren in te spelen op de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van hun kind en het kind krijgt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om naar school te gaan.

Onderwijszorg-arrangementen Groep Haas (4-12 jaar):
Locatie: SO Fier, Stroyenborgdreef 2 3562 GN Utrecht

Deze jeugdhulp op school en thuis zorgt ervoor dat de kinderen niet dreigen uit te vallen op school en een zo passend mogelijke plaats in het vervolg onderwijs krijgen. Ouders worden daarnaast ook begeleid in de opvoedingsbehoefte van hun kind.

Onderwijszorg-arrangementen Groep Kikker (4-12 jaar)
Locatie: SBO Luc Stevensschool, Marco Pololaan 485 3526 GH Utrecht

Voor leerlingen met hulpvragen waarbij de basisondersteuning vanuit school alleen niet voldoende is. Door samen te werken als ouders, school en jeugdhulp wordt de optimale ontwikkeling van het kind mogelijk gemaakt. Hierdoor krijgt het kind een zo passend mogelijke plek op school.

InVerbinding Groep (12-18 jaar)
Locatie: Abstederdijk 208 3582 BK Utrecht

In sommige situaties kan het voor de veiligheid van de jongere noodzakelijk zijn om tijdelijk op een andere plek te verblijven. Deze plek kan in netwerk zijn, maar ook bij Youké bij een InVerbinding Groep als het thuis even niet lukt.

Kinabu (6-12 jaar)
Locatie: Youké, Verlengde Slotlaan 109, 3707 CE Zeist

Voor een klein aantal kinderen is het verblijf bij een InVerbinding Groep niet voldoende, omdat het voor hen niet mogelijk is om naar huis terug te keren. Voor deze kinderen biedt Youké een woonplek op maat.

Crisisopvang De Dijk (18-23 jaar)
Locatie: Abstederdijk 301 3582 BK Utrecht

De Dijk is een tijdelijke crisisopvang. Vanaf hier gaan de meesten mensen naar een eigen woonruimte of naar begeleid op kamers wonen via Youké.

Ervaringsthuis (18+)
Locatie: Cornelis Houtmanstraat 21 3572 LT Utrecht

Laagdrempelige opvang voor zwerfjongeren in de wijk. Ervaringsdeskundige coaches en de zwerfjongeren helpen elkaar verder. Door met eigen regie zelf ruimte te creëren om te stoppen met zwerven.

Heb je nog een vraag over een locatie of over ambulante hulp? Dan kun je altijd contact opnemen met Youké via het telefoonnummer 088 170 5000. Wij denken graag met je mee!

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of één van de buurtteams van Lokalis. Een doorverwijzing wordt ook een beschikking genoemd. Via deze link kun je een afspraak maken met het buurtteam.

Voor aanmelden en vragen over Youké: neem contact op via ons telefoonnummer 088 170 5000.

Bepaling jeugdhulp
Als een kind onder toezicht staat van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE), het Leger des Heils, William Schrikker groep of het Nidos, is er een gezinsvoogd. De gezinsvoogd kan een Bepaling Jeugdhulp afgeven waarmee het kind wordt aangemeld voor passende zorg bij Youké.

Verwijzing noodzakelijk
Je hebt een beschikking vanuit de gemeente, een medische verwijzing of Bepaling Jeugdhulp nodig om met een traject bij Youké te starten. Natuurlijk kun je wel altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.

Samen met een hulpverlener zoek je naar de hulp die het beste bij jou past. We maken één Plan van Aanpak met duidelijke doelstellingen. Youké werkt samen met andere organisaties om een volledig antwoord te hebben op jouw hulpvraag. Een hulptraject stemmen we ook altijd af met het wijkteam, buurtteam, sociaal team of de jeugdconsulenten van jouw gemeente.

We betrekken jouw netwerk actief bij de hulpvraag. We zoeken samen naar een steunfiguur. Dit kan een familielid zijn, een buurman of een kennis. Deze aanpak werkt, omdat deze steunfiguur langdurig dichtbij jouw gezin staat. Hulp is er daardoor vaker en sneller op momenten dat het nodig is.

In ons werk houden we rekening met verschillende culturen, tradities en gebruiken. Als het nodig is, werken we samen met organisaties en vrijwilligers met jouw culturele achtergrond. Daardoor begrijpen we jou beter, versterken we de communicatie en zorgen we voor een toegankelijk hulptraject.

Wil je nog meer weten over onze werkwijze? Kijk dan eens hier.

Zit jouw vraag hier niet tussen?

Neem dan direct contact met ons op.

●        Telefoonnummer: 088-1705000

●        E-mailadres: start@youke.nl