Meteen goed

We streven ernaar dat je bij ons je verhaal maar één keer hoeft te vertellen. Een vast aanspreekpunt zorgt ervoor dat je een duidelijk en compleet antwoord krijgt op je vraag. Daarbij betrekken we bijvoorbeeld ook school, BSO, huisarts en andere sterkmakers. We bundelen onze kennis en vormen één team. Met ‘meteen goed’ bedoelen we ook dat we onze specialistische jeugdhulp zo vroeg mogelijk inzetten. Want hoe eerder er hulp komt, hoe kleiner de kans dat je later meer ondersteuning nodig hebt.

Persoonlijk

In onze hulp sluiten we aan bij wat jij nodig hebt: als kind, jongere of ouder. We gaan dan ook vooral uit van wat jij denkt dat kan werken. We maken samen een plan, waarin staat hoe we de hulp gaan vormgeven. Wat onze hulp ook persoonlijk maakt, is de inbreng van een ervaringsdeskundige. Deze sterkmaker heeft in het verleden ook hulp gehad en kan vanuit zijn of haar eigen ervaring met je meedenken. De ervaringsdeskundige begrijpt wat je doormaakt, kan helpen met je zelfvertrouwen en biedt herkenning.

Dichtbij

In je eigen omgeving ben je het meest op je gemak. Daarom vlechten we onze hulp door jouw normale leven heen, heel dichtbij en vertrouwd. We zijn er voor je op school, in je gezin, in de wijk of bij de sportclub. Net waar je de hulp het beste kunt gebruiken. Ook als thuis wonen even niet meer gaat, zoeken we een plek dichtbij. Youké werkt voor kinderen, jongeren en hun gezinnen vanuit diverse vestigingen in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland.

Voor alle gezinnen

Ieder gezin heeft andere gebruiken en gewoonten. Youké omarmt verschillen in cultuur en levensstijl en past de hulp daarop aan. Ons plan van aanpak sluit dan ook helemaal aan bij hoe jij en je gezin in het leven staan. We werken nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed kennen. Als het nodig is, sluit een vrijwilliger of professional aan met dezelfde culturele achtergrond als die van jou en je gezin. Dat helpt om elkaar te begrijpen.

Eén aanspreekpunt

Het kan zijn dat je hulp nodig hebt van verschillende professionals binnen Youké. Dan is het fijn dat je één vast aanspreekpunt hebt. Jouw aanspreekpunt zorgt ervoor dat alle mensen die bij jouw hulp betrokken zijn weten wat er speelt. Bij Youké werken gespecialiseerde professionals op het gebied van jeugdhulp. Vrijwel alle kennis is in huis. Soms is toch expertise nodig uit een andere organisatie. We bespreken altijd met jou wie we bij jouw hulp betrekken.

Veiligheid

Veiligheid voor jouw kind is de rode draad in alles waar Youké voor staat. Bij ieder kind maken we een inschatting van de veiligheid en de risico’s. Tijdens het hulptraject volgen we de signalen rondom veiligheid en zetten we meer hulp in waar dit nodig is.

Verzekeringen

Mocht een kind of jongere (tijdelijk) op een locatie van Youké wonen, kun je hieronder informatie vinden over nodige verzekeringen. Ben je pleegouder? Dan kan je alle informatie vinden in deze financiële bijlage of kijk op www.youkepleegzorg.nl.

Ziektekostenverzekering

Tot 18 jaar zijn jouw kinderen automatisch meeverzekerd via jullie ziektekostenverzekering. Ook tijdens plaatsing bij Youké. Vanaf 18 jaar zijn ze verplicht hun eigen ziektekostenverzekering af te sluiten. Onze begeleiders kunnen hen daarbij eventueel helpen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor thuiswonende kinderen
Zolang jouw kind nog niet zelfstandig woont en geen eigen inkomen heeft, is hij of zij via jouw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd zijn.

Voor zelfstandig wonende jongeren
Tot 18 jaar is het mogelijk dat jouw zelfstandig wonende kind nog op jouw verzekering staat. Woont je kind vanaf 18 jaar op kamers bij of via Youké dan valt hij of zij vaak niet meer binnen jouw verzekering. Dit kan anders zijn als hij/zij studeert. Vraag dit voor jouw situatie na bij je verzekeringsmaatschappij. Als je uitwonende kind niet is meeverzekerd, is het nodig om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze moet hij/zij zelf betalen. Onze begeleiders kunnen helpen bij het zoeken naar en afsluiten van een passende verzekering.

Inboedelverzekering

De inboedel van kinderen die tijdelijk bij Youké wonen is in beginsel verzekerd via jouw inboedelverzekering. Jongeren die bij of via Youké op kamers wonen, moeten in principe een eigen inboedelverzekering afsluiten. Soms is het mogelijk om je eigen polis uit te breiden met het woonadres van je kind. Vraag dit na bij je verzekeringsmaatschappij. Soms zit de inboedelverzekering al in het huurcontract (bijv. via SSH). Als het nodig is helpen onze begeleiders bij het afsluiten van de juiste verzekering.

Lees meer