Gezin, school en wijk

Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar jou, jouw gezin en jullie leefomgeving. Bij het geven van hulp willen we jullie sociale netwerk optimaal benutten. Samen met jullie en het sociale netwerk bepalen we welke hulp het beste past. En wie aan de hulpverlening meewerkt.

Hulp dichtbij

We betrekken jullie netwerk actief bij de start van een hulpvraag. We zoeken samen jou (en je gezin) naar een steunfiguur. Dit kan een familielid zijn, een buurman of een kennis. Deze aanpak werkt, omdat deze steunfiguur langdurig dichtbij jou en jouw gezin staat. De hulp die wij jullie bieden is er daardoor vaker en sneller op momenten dat het nodig is.

Op de achtergrond krijgt jullie steunfiguur hulp van Youké. Wij coachen hem of haar, bijvoorbeeld bij het voeren van een gesprek met jullie. Ook kan de steunfiguur jullie bijstaan na een stressvolle dag. Youké staat ook altijd klaar om jullie te ondersteunen op momenten dat het nodig is.

Het grootste voordeel van een steunfiguur dichtbij jou en je gezin: Deze persoon blijft. De steunfiguur gaat niet weg wanneer de ondersteuning vanuit Youké stopt.

Altijd de juiste professional

Onze professionals steunen jullie thuis, op school, in de eigen wijk of op een locatie van Youké. Samen met jullie gaan we aan de slag om onderliggende problematiek op te lossen.

Youké vindt dat we jullie het beste kunnen ondersteunen als er één plek is waar je terecht kan met vragen. Van origine bieden wij  Jeugd- en Opvoedhulp. In de praktijk merken we dat er overlap is in de vragen over Jeugd- en Opvoedhulp en jeugd-GGZ. Daarom haalt Youké dit specialisme steeds meer in huis.

Samen sterk

We vertrouwen op de kennis en vaardigheden van onze partners om jou en je gezin de beste ondersteuning te geven. We bepalen gezamenlijk, in overleg met jou, welke hulp het meest passend is en welke organisatie deze ondersteuning het beste kan geven. Wanneer dit nodig is, werken we nauw samen met hulpverleners van andere organisaties, zoals met professionals op het gebied van psychiatrie.

Kleurrijk

Youké omarmt verschillen in cultuur en levensstijl. We hebben professionals in dienst die verschillende niet-westerse talen en culturen kennen. Als jij en je gezin een niet-westerse achtergrond hebben en mogelijk een vluchtverleden kan Youké ook helpen. We hebben medewerkers in dienst die begrijpen waar jullie vandaan komen en kunnen aansluiten bij jullie leefwereld. Hierdoor kunnen we een laagdrempelig hulptraject starten. Ook werken we nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed begrijpen.

Veiligheid

Veiligheid voor jouw kind is de rode draad in alles waar Youké voor staat. Bij ieder kind maken we een inschatting van de veiligheid en de risico’s. Tijdens het hulptraject volgen we de signalen rondom veiligheid en zetten we meer hulp in waar dit nodig is.

Verzekeringen

Mocht een kind of jongere (tijdelijk) op een locatie van Youké wonen, kun je hieronder informatie vinden over nodige verzekeringen. Ben je pleegouder? Dan kan je alle informatie vinden in deze financiële bijlage of kijk op www.youkepleegzorg.nl.

Ziektekostenverzekering

Tot 18 jaar zijn jouw kinderen automatisch meeverzekerd via jullie ziektekostenverzekering. Ook tijdens plaatsing bij Youké. Vanaf 18 jaar zijn ze verplicht hun eigen ziektekostenverzekering af te sluiten. Onze begeleiders kunnen hen daarbij eventueel helpen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor thuiswonende kinderen
Zolang jouw kind nog niet zelfstandig woont en geen eigen inkomen heeft, is hij of zij via jouw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd zijn.

Voor zelfstandig wonende jongeren
Tot 18 jaar is het mogelijk dat jouw zelfstandig wonende kind nog op jouw verzekering staat. Woont je kind vanaf 18 jaar op kamers bij of via Youké dan valt hij of zij vaak niet meer binnen jouw verzekering. Dit kan anders zijn als hij/zij studeert. Vraag dit voor jouw situatie na bij je verzekeringsmaatschappij. Als je uitwonende kind niet is meeverzekerd, is het nodig om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze moet hij/zij zelf betalen. Onze begeleiders kunnen helpen bij het zoeken naar en afsluiten van een passende verzekering.

Inboedelverzekering

De inboedel van kinderen die tijdelijk bij Youké wonen is in beginsel verzekerd via jouw inboedelverzekering. Jongeren die bij of via Youké op kamers wonen, moeten in principe een eigen inboedelverzekering afsluiten. Soms is het mogelijk om je eigen polis uit te breiden met het woonadres van je kind. Vraag dit na bij je verzekeringsmaatschappij. Soms zit de inboedelverzekering al in het huurcontract (bijv. via SSH). Als het nodig is helpen onze begeleiders bij het afsluiten van de juiste verzekering.

Lees meer