Trauma verwerken

Je wilt graag dat jouw kind gezond en stabiel opgroeit, maar soms heeft je kind al heel nare dingen meegemaakt. Dit was bijvoorbeeld een echtscheiding tussen jou en je partner, tijdelijk ergens anders moeten wonen of in aanraking komen met geweld of misbruik. Het kan zijn dat je kind zich daardoor moeilijk gedraagt, in paniek raakt, driftbuien heeft of juist heel stil wordt. Kleine dagelijkse gebeurtenissen kunnen dit al veroorzaken. Jij wordt er zelf erg onzeker van en daar reageert je kind ook op.

Youké kan helpen als jouw kind last heeft van een nare gebeurtenis uit het verleden. Wanneer deze gebeurtenis: een trauma, niet goed verwerkt is, heeft jouw kind een onveilig gevoel, moeite met het uiten van emoties en het aangaan van goede relaties. Ook met jou als ouder. Door het trauma te verwerken, verminderen de klachten en zal jouw kind meer ruimte krijgen voor een gezonde ontwikkeling, leren op school en vriendjes maken. Ook verbetert de band tussen jou en je kind.

“Samen zochten we naar oplossingen die bij mij en mijn gezin passen.” Moeder Shirley

Zo helpen we je bij het opsporen en verwerken van een trauma

We onderzoeken samen met jou waar het gedrag van je kind vandaan komt en of sprake is van een trauma. We kijken daarbij naar de ontwikkeling van jouw kind, de geschiedenis van jullie gezin en naar ingrijpende gebeurtenissen. Om een goed beeld te krijgen, spreken we ook met andere personen die belangrijk zijn voor jouw kind en jullie gezin. Als het nodig is, betrekken we hen bij de hulpverlening.

Mogelijk heeft jouw kind zelf een bepaalde aanleg of gevoeligheid die ook van invloed is. We houden er altijd rekening mee dat gedragsproblemen komen door een samenspel van meerdere factoren. In overleg met jullie bepalen we dan ook wat de beste manier is om jullie te helpen en het trauma van je kind te verwerken.

We vinden het belangrijk dat een gezonde emotionele band tussen jou (als ouder) en jouw kind hiervoor de basis is. Dit noemen we een veilige hechting of gehechtheid. Deze gehechtheid is de basis waarop een kind zich emotioneel op een gezonde manier kan ontwikkelen. Onze hulpverleners kunnen ook uitleg geven over een trauma, gehechtheid, spelvormen en omgaan met driftbuien (psycho-educatie).

Onze hulpvormen

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

Door deze training leer je jouw kind of pleegkind beter begrijpen. Ook ontdek je hoe je op het gedrag van jouw kind kunt reageren. Bij Hechter mag het hele gezin deelnemen. We maken een filmopname van verschillende spelmomenten. Die kijken we samen terug. We bespreken een aantal thema’s zoals spel, aandacht geven en grenzen stellen. Deze hulpvorm is voor ouders met kinderen van 6 maanden tot 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Bij deze behandeling gebruik je spel als middel om jouw kind te begrijpen en te helpen. De speltherapie vindt in een spelkamer bij Youké plaats. Die ruimte is zo ingericht dat jouw kind veel vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en materialen te spelen. Zo zijn er verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken-, knutsel-  en bouwmaterialen.

De gedragsdeskundige van Youké heeft alle aandacht voor je kind. Deze speltherapeut volgt je kind in zijn spel en brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel. De gedragsdeskundige sluit aan bij de initiatieven, leert de speeltaal van je kind begrijpen en geeft vervolgens ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Psycho-therapie met spel is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

De interactie tussen jou en je kind loopt niet als vanzelf. Je weet vaak niet hoe je het beste op je kind kunt reageren. Je kind heeft traumatische gebeurtenissen te verwerken en dat wil je graag samen oplossen. Theraplay bestaat uit wekelijkse spelsessies tussen jou, je kind en een gedragstherapeut. Dit zorgt voor een betere interactie tussen jou en jouw kind. Je bespreekt ook aan de hand van video-opnames hoe dat gaat. Zo leer je door zelf te doen en oefenen. Soms is het ook nodig om hulp te zoeken voor jezelf en/of gesprekken met een hulpverlener te hebben. Dan kun je bespreken hoe je het geleerde thuis toepast.

Cognitieve gedragstherapie kan je helpen te ontdekken welke gedachten en gevoelens je hebt. En welk verband er bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Ook bekijk je welke andere manieren van denken er zijn en hoe je om kunt gaan met nare gevoelens. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Youké biedt cognitieve gedragstherapie aan kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met uiteenlopende problemen, bijvoorbeeld angsten, stemmingsklachten en gedragsproblemen.

EMDR kan je kind helpen bij het verwerken van een trauma. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Als ouder reageer je op het gedrag van je kind waardoor jullie interactie in een negatieve spiraal terecht kan komen. EMDR kan een intensieve therapie zijn. Voordat we starten, besteden we uitgebreid aandacht aan de achtergrond van het trauma.

In de behandelsessie vraagt de therapeut aan je kind om terug te denken aan de traumatische gebeurtenis. Gelijktijdig wordt je kind afgeleid met lampjes en klikjes. Door op deze manier het trauma terug te halen wordt het negatieve gevoel verminderd. Hierdoor verandert de associatie bij het trauma en wordt het verwerkt. Het gedrag van jouw kind verandert positief en jullie interactie verbetert. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats hebben gevonden bij hele jonge kinderen kunnen later met EMDR worden verwerkt.  De behandelduur hangt af van de ernst van het trauma.  Deze therapie is voor kinderen en jongeren van alle leeftijden.

Bij seksueel misbruik of huiselijk geweld staan familierelaties enorm onder spanning. Er is verdriet, angst, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel. Een belangrijk doel van CLASH is het werken aan vertrouwen in een omgeving waarin de veiligheid van de kinderen voorop staat. Het verwerken van nare ervaringen, leren praten over wat er gebeurd is en leren opkomen voor jezelf en grenzen stellen horen daar ook bij.

De behandelaars van CLASH werken altijd in een man-vrouw-koppel. Samen met het kind of de jongere en zijn ouders of opvoeders kijken we naar hun geschiedenis om patronen te herkennen. We leren hen deze patronen te doorbreken om zo een nieuwe toekomst te creëren. De behandeling vindt plaats op een locatie van Youké. Met kinderen werken we op een speelse manier, die aansluit bij hun leeftijd.

CLASH kan ook helpen voor ouders die in hun jeugd negatieve ervaringen hebben opgedaan met huiselijk geweld of seksueel misbruik en daardoor problemen ervaren in het hier en nu.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

NIKA is een hulpvorm voor kinderen/jongeren en hun ouders/opvoeders bij wie sprake is van onveilige gehechtheid. Kinderen met hechtingsproblemen hebben weinig basisvertrouwen in zichzelf en in anderen. Dat kan leiden tot verschillende gedrags- en emotionele problemen. Gelukkig is een onveilige gehechtheid niet onherstelbaar. De sleutel ligt bij de opvoeders.

Positieve ervaringen opdoen
NIKA leert je om je opvoedgedrag zo aan te passen dat je kind positieve hechtingservaringen kan opdoen. Je krijgt heldere uitleg over wat hechting is en welke invloed je zelf kunt hebben op de hechting van jouw kind. Door middel van video feedback ga je zien welk opvoedgedrag een kind beangstigt of in de war brengt en hoe je sensitief op je kind kunt reageren. Door samen te oefenen krijgt je kind meer vertrouwen in zichzelf en in jou als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met je kind verbeteren.

Voor kinderen en jongeren
NIKA is bedoeld voor kinderen en jongeren t/m 12 jaar en hun ouders/opvoeder(s).

Van intake tot eindgesprek
We starten met een intakegesprek. Daarna is er een korte video-opname en een interview. De uitkomsten koppelen we naar je terug in een feedbackgesprek. Vervolgens stellen we samen met jou de doelen op en gaat de hulpfase van start. Er zijn ongeveer vijf sessies. Tijdens elke sessie wordt een video-opname gemaakt. Deze video wordt in de volgende sessie met je besproken aan de hand van werkkaarten. Daarna gaan jullie samen oefenen.

Veelgestelde vragen

– Ik heb zelf een nare gebeurtenis meegemaakt en wil daar graag hulp bij.
–  Mijn kind is snel heel erg boos, of gaat vanuit het niets gillen of slaan.
–  Ik kan mijn kind bij niemand achterlaten, want dan raakt hij in paniek.
– Mijn kind slaapt zeer onrustig en heeft nachtmerries.
– Ik kan mijn kind bij niemand laten spelen, want dat leidt vaak tot ruzie.
– Mijn kind heeft een ongeluk meegemaakt en wil daardoor niet meer autorijden, zwemmen, fietsen, et cetera.
– Mijn kind heeft extreme angsten voor mannen en raakt bij hen snel in paniek.
– Mijn kind heeft iets gezien op internet of sociale media en durft nu iets niet meer. Kan dit komen door een trauma?
– Mijn kind heeft gezien dat ik mishandeld werd door mijn (ex-)partner, praat er nooit over, maar heeft er wel problemen door op school.
– Wij zijn gevlucht uit een gevaarlijk land. Ik denk dat mijn kinderen daar nog last van hebben.

Youké kijkt samen met jou als ouder naar wat er is gebeurd in jullie gezin en wat er nu aan de hand is. Samen bespreken we de mogelijke oorzaken en wat er aan ondersteuning en behandeling mogelijk is. Daarmee starten we met verwerken van wat er is gebeurd en herstel van jullie onderlinge band. Hierdoor nemen de klachten en problemen af.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.