Aanmelden bij START

Maak je je als professional zorgen over een kind of gezin en ben je op zoek naar een passende vorm van behandeling? Dan kun je contact opnemen met de gedragswetenschappers van START zorgcoördinatie: het centrale aanspreekpunt van Youké. Meestal is contact via e-mail of telefoon voldoende. Bij een complexere hulpvraag is soms eerst een casusbespreking nodig, doen we intern navraag of organiseren we een gesprek met alle betrokkenen.

Bij START kun je vrijblijvend terecht met je vragen. We zoeken, samen met jou, naar de beste oplossing voor het kind of de jongere. Youké werkt nauw samen met organisaties in zorg, welzijn en onderwijs. Daardoor kunnen wij je breed adviseren. Waar het nodig is, verwijzen we je naar andere zorgaanbieders met een passende hulpvorm.

START zorgcoördinatie is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via
088 – 170 5000 of start@youke.nl.

Aanmelden

Weet je al dat de keuze op Youké valt? Verwijzen naar Youké kan via de onderstaande formulieren. Deze verwijzing kan worden afgegeven door een professional van bijv. het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling. Youké is een netwerkorganisatie en anticipeert steeds meer in verschillende netwerkverbanden. De aanmeldroute voor regio Eemland loopt via MetMaya. De aanmeldroute voor stad Utrecht loopt via KOOS Utrecht of Spoor030. De overige regio’s kunnen gebruik maken van de onderstaande formulieren.

Aanmeldformulier START: Youké 

Aanmeldformulier START: Medische verwijzing Youké

Aanmeldformulier START: Ouderschapsbemiddeling en Ouderschap Blijft

Verwijsformulier regio Foodvalley 1

Verwijsformulier regio Foodvalley 2

Heb je hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met START.

Wanneer er sprake is van crisis

Soms kan zich een situatie voordoen waarbij direct hulp nodig is. We spreken dan van spoed of crisis. START kan je adviseren over de juiste vorm van crisishulp.

Jongeren boven de 18 jaar kunnen zelf direct contact opnemen met crisisopvang de Dijk van Youké in Utrecht via 030 251 84 34. Deze locatie biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen 18 en 23 jaar uit Utrecht en omliggende gemeenten.

Kosten van hulp bij Youké

In principe vergoedt een gemeente de hulp van Youké. Het kind, de jongere of het gezin heeft dan wel een beschikking van de gemeente nodig. Alleen in uitzonderlijke gevallen vragen we om een eigen bijdrage.

Je kan altijd bij ons informeren naar de kosten voor een hulpvraag.

Beschikking van de gemeente

Kinderen, jongeren of een gezin kunnen hulp ontvangen van Youké met een beschikking van de gemeente of een Bepaling Jeugdhulp van een gecertificeerde instelling. Afhankelijk van de gemeente waar een jeugdige staat ingeschreven, kan deze zorgtoewijzing aangevraagd worden bij het lokale zorg-, wijk- of buurtteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een zorgloket of een arts.

Het verschilt per gemeente en zorgproduct wat de afspraken zijn voor het verwijzen naar Youké.  Je kan contact opnemen met START bij vragen over de juiste verwijsroute.

Wachttijd

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen.  Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk.

Wil je de actuele wachttijden zien? Klik dan hier.