Kwaliteit bewaken

Youké biedt kwaliteit die aansluit bij jouw hulpvraag. De kwaliteit van hulp bewaken we door altijd te zoeken naar verbeteringen in ons werk. Dat doen onze hoogopgeleide professionals op basis van de nieuwste methodes, wettelijk geregistreerde informatie, landelijke maatstaven (benchmarks), wetenschappelijke inzichten en veiligheidsnormen. Ook staan de jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers van Youké geregistreerd in het SKJ-beroepsregister of het BIG-register.

Samen werken aan kwaliteit

We vinden dat er voor jou één plek moet zijn waar je terecht kunt met vragen. Youké biedt zelf Jeugd- en Opvoedhulp. In de praktijk merken we dat er overlap is in de vragen over Jeugd- en Opvoedhulp en jeugd-GGZ. Daarom bieden we deze specialismen steeds vaker samen aan. Voor hulpvragen waar andere aanbieders beter in zijn, werken we nauw samen met gespecialiseerde partners.

Privacy

Youké doet er alles aan om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Alle gegevens over cliënten en hulpverlening zijn vertrouwelijk en niet zomaar op te vragen. Niet door instanties, niet door andere hulpverleners en niet door familie of andere personen. Dat kan alleen met toestemming van jou (als je 16+ bent) of van jouw ouders of gezaghebbenden. Een dossier delen we ook niet zomaar. Dit document is een belangrijk onderdeel van de hulp. Het bevat gevoelige en niet openbare informatie, zoals jouw leerdoelen, jouw hulpverleningsplan en de resultaten. We hebben een folder gemaakt over inzage in het dossier, welke rechten jij hebt, hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat er met jouw dossier gebeurt na het beëindigen van het hulptraject.

Lees hier onze folder over privacy.

Verwijsindex

Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties één gezin hulp geven, is goede onderlinge afstemming noodzakelijk. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat de betrokken professionals (bijvoorbeeld de hulpverleners, de huisarts of een leerkracht) gebruiken. Daardoor weten ze sneller of jij ook bekend bent bij een collega, zodat we kunnen overleggen over de beste aanpak. Alleen met jouw toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit.

Youké werkt graag mee aan de Verwijsindex. Jouw hulpverlener legt je hier alles over uit bij de start van jouw hulptraject.

Lees verder

•                    Onze werkwijze

•                    Veiligheid