Gezin, school en wijk

Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar het kind, de jongere, het gezin en zijn leefomgeving. Daarmee benutten we het sociale netwerk optimaal: het gezin, de school en anderen in de eigen wijk. Samen met het kind, de jongere, het gezin en het sociale netwerk bepalen we welke hulp het beste past. En wie aan de hulpverlening meewerkt.

Hulp dichtbij

We betrekken actief het netwerk van een kind of jongere met een hulpvraag. We zoeken samen naar een steunfiguur. Dit kan een familielid zijn, een buurman of een kennis. Deze aanpak werkt, omdat deze steunfiguur langdurig dichtbij het gezin staat. Hulp voor het kind of de jongere is er daardoor vaker en sneller op momenten dat het nodig is.

Op de achtergrond krijgt de steunfiguur hulp van Youké. Wij coachen hem of haar, bijvoorbeeld bij het voeren van een gesprek in het gezin. Ook kan de steunfiguur de jongere of de ouders bijstaan na een stressvolle dag. Wanneer dit nodig blijkt, staan we altijd klaar om zelf binnen het gezin in actie te komen.

Het grootste voordeel van een steunfiguur dichtbij het gezin: Deze persoon blijft. De steunfiguur gaat niet weg wanneer de ondersteuning vanuit Youké stopt.

Altijd de juiste professional

Onze professionals steunen het kind of de jongere thuis, op school, in de eigen wijk of op een locatie van Youké. We helpen het gezin de onderliggende problematiek op te lossen. We doen dit samen.

We vinden dat er voor gezinnen één plek moet zijn waar zij terecht kunnen met vragen. Van origine biedt Youké  Jeugd- en Opvoedhulp. In de praktijk merken we dat er overlap is in de vragen over Jeugd- en Opvoedhulp en jeugd-GGZ. Daarom halen we dit specialisme steeds meer in huis.

Samen sterk

We vertrouwen op de kennis en vaardigheden van onze partners om de beste ondersteuning aan het kind, de jongere en het gezin te geven. Samen met andere jeugdhulporganisaties richtten we in omgeving Amersfoort (regio Eemland) één aanmeldpunt op voor alle inwoners.

We bepalen gezamenlijk welke hulp het meest passend is, en welke organisatie deze ondersteuning het beste kan geven. Wanneer dit nodig is, werken we nauw samen met hulpverleners van andere organisaties, zoals met professionals op het gebied van psychiatrie.

Kleurrijk

Youké omarmt verschillen in cultuur en levensstijl. We hebben professionals in dienst die verschillende niet-westerse talen en culturen kennen. Hulp aan gezinnen met een niet-westerse achtergrond en soms ook een vluchtverleden vereist een andere aanpak. Onze professionals sluiten aan bij hun leefwereld en zorgen voor een laagdrempelig hulptraject. Ook werken we nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed begrijpen.

Veiligheid

Veiligheid voor het kind is de rode draad in alles waar Youké voor staat. Bij ieder kind maken we een inschatting van de veiligheid en de risico’s. Tijdens het hulptraject volgen we de signalen rondom veiligheid en zetten we meer hulp in waar dit nodig is.