Klacht indienen

Ondanks onze inzet en zorgvuldigheid, ben je mogelijk niet tevreden over de hulpverlening van Youké.

  • Klacht indienen bij Youké
    Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. De hulpverlener denkt graag met je mee over een oplossing. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je ook altijd bij diens leidinggevende terecht. Als je geen gesprek kunt of wilt voeren, zijn er twee mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen:
  • Klacht over de hulpverlening bij Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
    Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van Youké kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling vind je op www.klachtencommissiejeugdmn.nl en in deze Folder van de klachtencommissie. Lees ook meer over de officiële Klachtenregeling.
  • Klacht over het handelen van de professional bij SKJ
    Dit betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het handelen volgens de richtlijnen. Deze klachten kun je indienen bij het College van Toezicht van het SKJ.  Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode van de professional. Lees meer over het indienen van een klacht bij het SKJ.

Ondersteuning bij klachten

Bij het indienen van een officiële klacht krijg je gratis hulp van het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, Jeugdstem.  Jeugdstem informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg.