Direct hulp

Jouw kind of je gezin heeft direct hulp nodig. Youké helpt je ook in een crisissituatie. Bijvoorbeeld bij ernstige problemen op school, ruzie in het gezin, huiselijk geweld, ziekte of verslaving. Vaak is het een combinatie van factoren die maakt dat je het gevoel hebt dat de situatie echt uit de hand loopt. De veiligheid van jou of jouw kind is in gevaar.

“Ik voel me zekerder en zoek minder contact met mijn vader, wat betekent dat ik het zelf kan.”
Evelien

Zo helpen wij in een crisissituatie

Bij een crisis is er direct hulp nodig. We helpen om de crisis op te lossen en de dagelijkse routine te herstellen. We nemen maatregelen om de veiligheid te herstellen. Vaak vraagt dat een intensieve ondersteuning. Soms is het zelfs nodig dat jouw kind tijdelijk ergens anders woont. Samen met jou zoeken we dan naar mogelijkheden bij familie of bekenden. Kan dat niet, dan behoort een crisispleeggezin of verblijf bij een groep tot de mogelijkheden. Zodra de crisis een oplossing nadert, adviseren we ook over vervolghulpverlening.

Onze hulpvormen

Bij Ambulante Spoedhulp is het doel de crisis bezweren. De veiligheid en dagelijkse routine worden teruggebracht. Een medewerker van Youké komt bij jullie thuis. Dit gebeurt meerdere keren per week en gedurende maximaal 28 dagen. Binnen 24 uur nadat je aangemeld bent komen we al voor het eerste bezoek. Samen met de hulpverlener zet je op een rijtje wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen. Vervolgens ondersteunt de hulpverlener jullie om weer grip te krijgen op de situatie en te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Ook bespreken we wie vanuit jouw eigen familie, vriendenkring of omgeving daarbij kan helpen. Daarnaast geven we advies over professionele vervolghulpverlening. Het uitgangspunt van de hulp is dat jullie kind gewoon thuis kan blijven wonen.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Soms is tijdelijk een crisisplaatsing van jouw kind bij een groep van Youké nodig. Het doel is de onveilige situatie veranderen en een veilige basis bieden. Het verblijf bij de groep is zo kort als mogelijk. Dit kan omdat we direct met jou en jullie netwerk zoeken naar een blijvende veilige oplossing.

Deze crisisplaatsing is alleen voor jongeren tussen de 12-18 jaar en duurt maximaal tien nachten. Een crisisplaatsing vindt alleen plaats als je kind op dat moment niet meer veilig kan wonen, thuis of binnen jullie sociale netwerk.

Jouw kind komt alleen in crisispleegzorg bij een onhoudbare situatie. Het is dan noodzakelijk om je kind per direct ergens anders onder te brengen. We kijken samen eerst naar de mogelijkheden in jouw eigen netwerk. Als dat niet lukt kan een Youké-pleeggezin je kind tijdelijk opvangen. Youké zoekt -het liefst samen met de ouders- uit of het mogelijk is dat je kind met hulp weer naar huis kan. Als dit niet kan zoeken we naar een langdurig pleeggezin, gezinshuis of behandelplek waar je kind voor langere tijd kan blijven.

Bij een (dreigende) crisis kan jullie vaste hulpverlener advies vragen over de beste aanpak om een crisis te voorkomen of op te lossen. Een consult is voor gezinnen die al hulp krijgen van Youké of een andere hulpverlenende organisatie.

Een gespecialiseerde crisishulpverlener sluit vervolgens één of twee keer aan bij gesprekken met jullie vaste hulpverlener. Mocht dit nog niet voldoende oplossen, kunnen we starten met Ambulante Spoedhulp.

De Dijk biedt kortdurende opvang als je tussen de 17 en 23 jaar bent. Je kunt hier terecht als je niet meer veilig in je eigen gezin of vriendenkring kunt wonen, of als je van de ene naar de andere slaapplaats zwerft.

Bij de Dijk woon je samen met andere jongeren. Jullie koken met elkaar en zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het huis. Je werkt aan het herstellen of in stand houden van je dag- en nachtritme.  Je kunt in principe acht weken blijven. Korter als het kan en zo nodig langer als je voldoende inzet hebt getoond. Vervolghulp kan ‘Begeleiding naar zelfstandigheid’ zijn.

Voor deze opvang betaal je vanaf je 18e een eigen bijdrage door de regels van gemeente Utrecht.

 

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Veelgestelde vragen

Youké noemt jouw situatie een crisis als de problemen zo groot zijn dat je geen oplossing meer ziet én er direct hulp nodig is. De veiligheid van één of meer gezinsleden is in gevaar.

Dat kan komen door problemen van jouw kind op school, ruzie in het gezin, huiselijk geweld, ingrijpende gebeurtenissen, ziekte of verslaving. Vaak is het een combinatie van factoren die voor de crisis zorgt.

Wij bieden direct intensieve hulp om de veiligheid terug te brengen. Binnen 24 uur nadat je aangemeld bent komen we voor het eerste bezoek. Ook geeft Youké advies voor vervolghulpverlening. Soms is het nodig dat een kind tijdelijk elders verblijft. We zoeken dan samen met jou naar mogelijkheden bij familie of bekenden. Kan dat niet, dan zijn er mogelijkheden in een crisispleeggezin of bij een crisisgroep van Youké.

Youké is bereikbaar op werkdagen bereikbaar op 088 170 5000 tussen 9.00 en 17.00 uur. Daarna zijn er per regio verschillende afspraken gemaakt over wie je kunt bellen. Hier zie je met wie je daarna contact kunt opnemen.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.

Youké biedt ambulante spoedhulp en consult in de regio’s Food Valley, Lekstroom, Utrecht West, Utrecht Zuid-Oost en Eemland.

Youké biedt crisispleegzorg en crisisplaatsing bij een groep aan kinderen uit alle regio’s in de provincie Utrecht en in de regio Gooi en Vechtstreek. De pleeggezinnen wonen verspreid in het werkgebied. Plaatsing vindt plaats op basis van beschikbaarheid. De crisisgroepen zijn in Amersfoort, Utrecht en Hilversum.